HARI INI 12 RABIUL AWAL HARI KELAHIRAN BAGINDA RASULLAH S.A.W

HARI INI 12 RABIUL AWAL HARI KELAHIRAN BAGINDA RASULLAH S.A.W

1.   Muhammad Husain Haikal mengisahkan kelahiran nabi s.a.w didalam Sejarah Hidup Muhammad[i] :

Aminah sudah hamil, dan kemudian, seperti wanita lain iapun melahirkan. Selesai bersalin dikirimnya berita kepada Abd’l Muttalib di Ka’bah, bahwa ia melahirkan seorang anak laki-laki. Alangkah gembiranya orang tua itu setelah menerima berita. Sekaligus ia teringat kepada Abdullah anaknya. Gembira sekali hatinya karena ternyata pengganti anaknya sudah ada. Cepat-cepat ia menemui menantunya itu, diangkatnya bayi itu lalu dibawanya ke Ka’bah. Ia diberi nama Muhammad. Nama ini tidak umum di kalangan orang Arab tapi cukup dikenal. Kemudian dikembalikannya bayi itu kepada ibunya. Kini mereka sedang menantikan orang yang akan menyusukannya dari Keluarga Sa’d (Banu Sa’d), untuk kemudian menyerahkan anaknya itu kepada salah seorang dari mereka, sebagaimana sudah menjadi adat kaum bangsawan Arab di Mekah.

Mengenai tahun ketika Muhammad dilahirkan, beberapa ahli berlainan pendapat. Sebagian besar mengatakan pada Tahun Gajah (570 Masehi). Ibn Abbas mengatakan ia dilahirkan pada Tahun Gajah itu. Yang lain berpendapat kelahirannya itu limabelas tahun sebelum peristiwa gajah. Selanjutnya ada yang mengatakan ia dilahirkan beberapa hari atau beberapa bulan atau juga beberapa tahun sesudah Tahun Gajah. Ada yang menaksir tiga puluh tahun, dan ada juga yang menaksir sampai tujuhpuluh tahun.

Juga para ahli berlainan pendapat mengenai bulan kelahirannya. Sebagian besar mengatakan ia dilahirkan bulan Rabiul Awal. Ada yang berkata lahir dalam bulan Muharam, yang lain berpendapat dalam bulan Safar, sebagian lagi menyatakan dalam bulan Rajab, sementara yang lain mengatakan dalam bulan Ramadan.

Kelainan pendapat itu juga mengenai hari bulan ia dilahirkan. Satu pendapat mengatakan pada malam kedua Rabiul Awal, atau malam kedelapan, atau kesembilan. Tetapi pada umumnya mengatakan, bahwa dia dilahirkan pada tanggal duabelas Rabiul Awal. Ini adalah pendapat Ibn Ishaq dan yang lain.

Selanjutnya terdapat perbedaan pendapat mengenai waktu kelahirannya, yaitu siang atau malam, demikian juga mengenai tempat kelahirannya di Mekah. Caussin de Perceval dalam Essai sur l’Histoire des Arabes menyatakan, bahwa Muhammad dilahirkan bulan Agustus 570, yakni Tahun Gajah, dan bahwa dia dilahirkan di Mekah di rumah kakeknya Abd’l-Muttalib.

Pada hari ketujuh kelahirannya itu Abd’l-Muttalib minta disembelihkan unta. Hal ini kemudian dilakukan dengan mengundang makan masyarakat Quraisy. Setelah mereka mengetahui bahwa anak itu diberi nama Muhammad, mereka bertanya-tanya mengapa ia tidak suka memakai nama nenek moyang. “Kuinginkan dia akan menjadi orang yang Terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhlukNya di bumi,” jawab Abd’l Muttalib.

2. Ibnu Hisyam dalam Sirah Nabawiyah menulis[ii]:

IbnuIshaq berkata:

“Ramai orang mendakwa dan hanya Allah yang Maha Mengetahui, Aminah binti Wahab, bonda RasuIullah (s.a.w.) bercerita, sewaktu mengandungkan RasuI uIIah (s.a. w.), beIiau teIah bermimpi didatangi seseorang, Ialu orang tersebut berkata kepadanya:

“Sesungguhnya engkau mengandungkan pemimpin umat ini. Apabila engkau meIahirkannya, ucapkan: “Aku meminta perlindungan untuknya kepada Allah Yang Maha Esa dari keburukan semua pendengki,” kemudian namakannya dengan Muhammad.”

Ibnu Hisyam juga menulis :

Ketika Aminah mengandungkan Baginda, beIiau juga teIah bermimpi meIihat cahaya keIuar dari perutnya, Ialu dengan cahaya tersebut  ia dapat meIihat istana-istana Busra di negeri Syam.

Ibnu Ishaq juga berkata :

Bahawa Abu Muhammad bin Abdul Malik bin Hisyam berkata kepadaku bahawa Ziyad bin Abdullah al-Bakka’i berkata kepadaku dari Muhammad bin Ishaq al-Mutallibi yang berkata:

“Rasulullah (s.a. w.) dilahirkan pada hari Isnin, 12 haribulan Rabiulawwal, tahun Gajah”

3. Maulana Mufti Ahmad E Bemat pula dalam Mukhtasar Shamaili Tirmizi menulis[iii] :

Hadith  Ibnu Abbas  meIaporkan bahawa Rasulullah s.a.w selepas menerima kenabian telah hidup seIama tiga belas tahun di Makkah dan semasa 13 tahun ini wahyu lllahi terus turun kepadanya, selepas penghijrahan dari Makkah dan baginda tinggal di Madinah seIama sepuluh tahun dan kemudian wafat pada umur 63 tahun

Menurut majoriti ahIi hadith dan sejarah, hadith yang paling terpilih adaIah yang menyatakan bahawa umur baginda yang mulia adaIah 63 tahun


[i] Rujukan dari penerbit Pustaka Jaya m.s 53[ii] Rujukan dari penerbit Pustaka Dini Jilid 1 m.s 212 – 213

[iii] Rujukan dari penerbit Jahabesra m.s 234

1 thought on “HARI INI 12 RABIUL AWAL HARI KELAHIRAN BAGINDA RASULLAH S.A.W

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s