CATITAN SEMBANG fb ABUREDZA DG KHALID MOHD ISMATH : mari bersatu demi ummah ( suni – syiah)

Khalid telah tag saya pada albumnya mengajak menyatu umah Suni-Syiah : ini respon saya :

Abu Redza

Mustahil dapat disatukan kerana Syiah kata:
Nashiruddin al-Thusi dalam bukunya Talkish al-Syafy berkata:
Menolak imamah adalah kufur sebagaimana menolak kenabian adalah kufur. Ini kerana kejahilan berkenaan kedua-duanya adalah dalam batas yan…g sama. Logika imamah adalah logika kenabian dan tujuan kemestian adanya kenabian merupakan tujuan yang sama dari kemestian adanya imamah. Saat terpancarnya kenabian, saat itu juga merupakan saat terpancarnya imamah.
Demikianlah, dakwah bersinambungan dengan dua lisan, lisan kenabian dan lisan imamah dalam satu garisan yang sama. al-Imamah memiliki keistimewaan atas kenabian kerana ia berlanjut setelah terhentinya kenabian.Lihat seterusnya..

Semalam pada pukul 9.54 ptg · SukaTidak suka

Khalid Mohd Ismath ulama sunni terima imamah. lihat THE ARRIVAL siri 39. oleh Syeikh Habib Ali al Jufri. 😉

16 jam yang lalu · SukaTidak suka ·

Abu Redza Suni menghormati semua Imam 12( atau 11 – kerana yang ke 12 diragui adanya) kerana mereka a.s adalah ahlul baits nabi s.a.w tetapi bukan semabai Imamah dalam pengertian Syiah yang menolaknya adalah kufur.

16 jam yang lalu · SukaTidak suka

Khalid Mohd Ismath

hah??? ASWJ meragui imam mahadi? haish kamu ni ARQAM ke? hahaha…bila masa la pulak ASWJ meragui imam mahadi…haish….istighfar..boleh terbatal aqidah….

kamu nak saya bawak hadis Bukhari dan Muslim ke berkenaan dengan imam 12 ni? ni say…a amik dari ulama ASWJ. mcm mana kamu boleh buat fatwa sendiri ni?Lihat seterusnya..

15 jam yang lalu · SukaTidak suka ·

Abu Redza

Baca di sini
https://aburedza.wordpress.com/2010/07/06/keyakinan-syi%E2%80%99ah-tentang-imam-mahdi/
dan
https://aburedza.wordpress.com/2010/02/10/imam-ke-12-imam-mahdi-ia-ujud-atas-andaian-bukan-atas-kelahiran/

…Imam mahdi suni bukan imam ke 12 Syiah keran sifat imam 12 sangat berbedza…Lihat seterusnya..

15 jam yang lalu · SukaTidak suka

Abu Redza

ERBEDAAN IMAM MAHDI AHLUSSUNNAH DENGAN MAHDI SYI’AH

Seperti yang telah disinggung, sebenarnya Mahdi ala Syi’ah hanyalah khurafat yang tiada nyatanya. Sehingga perbandingan di sini adalah perbandingan antara Mahdi nyata dan Mahdi fiktif yang …diyakini Syi’ah.
1. Mahdi Ahlus Sunnah bernama Muhammad bin Abdillah sesuai dengan nama Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan nasabnya. Sedangkan Mahdi Syi’ah namanya Muhammad bin Hasan Al-‘Askari.
2. Mahdi Ahlus Sunnah dari keturunan Al-Hasan bin ‘Ali. Sedangkan Mahdi Syi’ah dari keturunan Al-Husain bin ‘Ali.
3. Mahdi Ahlus Sunnah kelahiran dan kehidupannya seperti layaknya manusia yang lain. Sedangkan Mahdi Syi’ah dikandung dan dilahirkan dalam waktu semalam, lalu masuk sirdab pada umur 9 tahun, sementara telah berlalu di dalamnya waktu sepanjang 1.150 tahun lebih.
4. Mahdi Ahlus Sunnah muncul untuk menolong muslimin secara umum, tanpa membedakan jenis mereka. Sedangkan Mahdi Syi’ah hanya untuk Syi’ah Rafidhah, bahkan sangat benci kepada bangsa Arab, terlebih Quraisy.
5. Mahdi Ahlus Sunnah mencintai para shahabat dan ibu-ibu kaum mukminin (istri-istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam). Sementara Mahdi Syi’ah sangat membenci mereka, bahkan menyiksa mereka setelah mengeluarkan mereka dari kubur mereka.
6. Mahdi Ahlus Sunnah mengamalkan Sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan memberantas bid’ah. Sementara Mahdi Syi’ah mengajak kepada agama baru dan kitab yang baru.
7. Mahdi Ahlus Sunnah memakmurkan masjid. Sementara Mahdi Syi’ah menghancurkan masjid. Ia menghancurkan Masjidil Haram Ka’bah, masjid Nabawi, dan seluruh masjid.
8. Mahdi Ahlus Sunnah berhukum dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sedangkan Mahdi Syi’ah berhukum dengan hukum keluarga Dawud.
9. Mahdi Ahlus Sunnah muncul dari negeri timur. Sementara Mahdi Syi’ah muncul dari sirdab Samarra`.
10. Mahdi Ahlus Sunnah benar-benar ada, seperti terdapat dalam hadits dan penjelasan ulama. Sementara Mahdi Syi’ah adalah khayalan dan tidak akan muncul sampai kapanpun. (diringkas dari kitab Badzlul Majhud karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Jumaili, 1/255-257)
11. Mahdi Ahlus Sunnah datang membawa keadilan. Sementara Mahdi Syi’ah datang membawa malapetaka dan kehancuran.

Penulis : Al-Ustadz Qomar ZA, Lc.Lihat seterusnya..

15 jam yang lalu · Tidak sukaSuka · SeorangSedang Memuatkan…

Khalid Mohd Ismath

siapa ust Qomar tu? haha….

antara ust Qomar…dan Nabi Muhammad…mana satu yg kamu nak pegang?

dakwaan kamu kat atas tu sume palsu dan fitnah. masha allah….. malu Nabi ade ummat mcm kamu. huhu.

lihat hadis yang terdapat dalam buku hadis shiah dibawah ye adik.

Al-Kafi, vol. 1, p. 34 : Imam Mahadi diutus untuk menegakkan keadilan dan menentang ketikadilan.

~ade x mention Imam mahdi utk bantu org syiah shj?~

ish3x…sekali lagi kamu membawa fitnah yang besar….Lihat seterusnya..

13 jam yang lalu · SukaTidak suka ·

Abu Redza

Imam ke 12 hanya khayalan Syiah. Ia tak pernah ada.Imam syiah hanya ada 11 , tak cukup satu kena lah reka. Baca lah sejarah Syiah sendiri…
Mengapa persoal siapa ustaz Qomar… mengapa tidak menjawab hujahnya..
Al Kafi dan kulani adalah mend…ustai Imam ahlul bait… contoh:

Hadis Syiah :

Hadis ‘Aisyah Bersama Rasulullah S.A.W Mengenai Marwan.

324. Abban, daripada Zararah berkata: Aku telah mendengar Abu Ja‘far a.s berkata: Manakala Marwan dilahirkan, maka mereka membentangkannya kepada Rasulullah s.a.w supaya berdoa untuknya. Lalu mereka mengirimkannya kepada ‘Aisyah supaya baginda s.a.w berdoakan untuknya. Manakala beliau mendekatkannya kepada baginda s.a.w, maka baginda s.a.w bersabda: Kamu keluarkan dariku cicak anak lelaki cicak, Zararah berkata: Aku tidak mengetahui selain dari beliau a.s berkata: La‘ana-hu llahu.

– Raudhat al-Kaafi

Maksud firman Allah:

Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia.

– Al Qalam 4

Dan maksud sabda Nabi s.a.w :

Sabda Rasulullah saw “Barangsiapa mendustakan diriku (yakni mengatakan sesuatu dariku sedangkan aku tidak mengatakannya) maka bersiap-siaplah ia masuk neraka” (Ahmad)

Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. (HR. Al Bazzaar)

Dan kata Aishah:

Ketika Aisyah Ra ditanya tentang akhlak Rasulullah Saw, maka dia menjawab, “Akhlaknya adalah Al Qur’an.” (HR. Abu Dawud dan Muslim)

Pada hadis Bukhari :

Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah-Islami). Ayah dan ibunya lah kelak yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi (penyembah api dan berhala). (HR. Bukhari)

SUNGGUH KULANI TELAH MENDUSTAI IMAMNYA SENDIRI – ADALAH MUSTAHIL NABI BERAKHLAK BEGITU.Lihat seterusnya..

9 jam yang lalu · SukaTidak suka

Abu Redza

‎@Khalid Mohd Ismath TAMBAHAN :

“Syaikh Al Mufid” dalam bukunya yang berjudul: “Al Irsyad Fi Tarikh Hujajillah ‘Alal ‘Ibaad”. Buku ini dicetak di Iran dengan cetakan kuno, tidak disebutkan tahun terbitnya, dan dicetak dengan tulisan tangan M…uhammad bin Ali Muhammad Hasan (Demikian disebutkan dalam buku aslinya, mungkin benarnya ialah: Muhammad Ali bin Muhammad Hasan) Al Kalbabakati:

Al Fadhl bin Syazan meriwayatkan dari Muhammad bin Ali Al Kufi dari Wahb bin Hafsh dari Abu Bashir, ia menuturkan: Abu Ja’far (yaitu Ja’far As Shodiq) berkata: Akan diseru dengan nama Al Qaim (maksudnya: Imam mereka ke-12 yang mereka yakini telah lahir lebih dari sebelas abad silam, dan ia belum mati, karena ia akan bangkit dan mengadili), akan diseru dengan namanya pada malam 23 dan ia akan bangkit pada hari ‘Asyura (tgl 10 Muharram), dan seakan-akan sekarang ini aku dapat melihat ia pada hari kesepuluh bulan Muharram sedang berdiri antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, Malaikat Jibril berada di sebelah kanannya sambil menyeru: Berbaiatlah untuk Allah. Maka kaum Syi’ah berbondong-bondong dari segala penjuru dunia yang telah dipendekkan untuk mereka hingga akhirnya mereka semua dapat membai’atnya. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa ia akan berjalan dari Mekkah hingga tiba di Kuffah dan ia singgah di kota Nejef kita ini, kemudian ia dari kota tersebut mengutus pasukannya ke berbagai penjuru dunia.

Al Hajjal juga meriwayatkan dari Tsa’labah dari Abu Bakar Al Hadhrami dari Abu Ja’far ‘alaihi salam (yaitu Muhammad Al Baqir) ia berkata: Seakan-akan aku menyaksikan Al Qa’im ‘alaihi salam sedang berada di Najef kota Kuffah, ia datang dari kota Mekkah dengan diiringi oleh 5000 malaikat, Malaikat Jibril di sebelah kanannya, Malaikat Mikail di sebelah kirinya, sedangkan kaum mukminin di depannya, dan beliau mengutus pasukannya ke berbagai negeri.

Abdul Karim Al Ju’fi juga menuturkan, aku pernah berkata kepada Abu Abdillah (yaitu Ja’far As Shodiq) berapa lama Al Qaim ‘alaihi salam akan menguasai dunia? Beliau menjawab: Tujuh tahun, hari-harinya akan menjadi panjang, sampai-sampai satu tahun kepemimpinannya sama halnya dengan sepuluh tahun biasa, sehingga lama kepemimpinanya sama dengan tujuh puluh tahun yang biasa kalian alami. Abu Bashir bertanya kepadanya: Semoga aku menjadi tebusanmu, bagaimana cara Allah memanjangkan tahun? Ia menjawab: Allah memerintahkan al falak agar berhenti dan tidak banyak bergerak, dengan cara inilah hari dan tahun menjadi panjang. Bila masa kebangkitannya telah tiba, umat manusia selama bulan Jumadil Akhir dan sepuluh hari dari bulan Rajab akan ditimpa hujan lebat yang tidak pernah dialami oleh manusia, kemudian Allah menumbuhkan kembali daging dan badan kaum mukminin dalam kuburan mereka, seakan-akan sekarang ini, aku sedang menyaksikan mereka membersihkan tanah dari rambut-rambut mereka.

Abdullah bin Al Mughirah juga meriwayatkan dari Abu Abdillah (yaitu Ja’far As Shodiq) ‘alaihissalaam ia menuturkan: Bila Al Qaim dari keturunan (nabi) Muhammad telah bangkit, ia akan membangkitkan 500 orang dari orang-orang Quraisy, kemudian ia akan memenggal leher mereka, kemudian ia akan membangkitkan 500 lainnya, kemudian memenggal leher mereka juga, kemudian membangkitkan 500 lainnya, hingga ia melakukan hal itu sebanyak 6 kali. Aku pun bertanya: apakah jumlah mereka mencapai sebanyak ini? (Ia merasa keheranan akan hal itu, karena Khulafa’ Ar Rasyidin, Dinasti Umawiyyah, Abbasiyah dan seluruh penguasa umat Islam hingga zaman Ja’far As Shadiq tidak sampai sebanyak itu, juga tidak sampai satu persennya) Ja’far As Shodiq menjawab: Ya, dari mereka dan juga dari pengikutnya. Dan pada riwayat lain: Sesungguhnya kekuasaan kita adalah kekuasaan terakhir, tidaklah ada satu marga pun dari mereka melainkan pernah menjadi penguasa, agar mereka tidak berkata bila telah menyaksikan perilaku kita: Bila kami berkuasa niscaya kami akan berlaku seperti perilaku mereka.Lihat seterusnya..

9 jam yang lalu · SukaTidak suka

Abu Redza Sahih anda seorang Syiah! Apa istimewanya Syiah. Ya Syiah ada istimewanya, yang kerananya ramai anak muda sekarang menyukainya, didalam FB saja cukup ramai…. Syiah ada satu tawaran sangat menarik … ya anda pun tahu, malah anda tentu telah merebutnya berkali-kali ……

7 jam yang lalu · SukaTidak suka

Khalid Mohd Ismath

adikku Abu Redza….
persoalan ustaz Qomar tu kan saya dah jawab. lihat lah semula hadis yang saya bagi diatas. itulah hujjahnya. haish. tak teliti langsung.

ni hadis pasal 12 imam. suka hati awak la nak terima atau x. kalau tolak pun xpe……sebab awak kan ulama besar.

Dalam Shahih Bukhari juz 4, kitab Ahkam disebutkan:
Jabir bin Sammarah berkata bahwa Nabi saw bersabda:
يكون بعدي إثنا عشر أميراً، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي أنه قال كلهم من قريش
“Sesudahku ada dua belas amir (pemimpin)”. Kemudian beliau mengatakan suatu kalimat yang aku tidak mendengarnya. Kemudian ayahku berkata bahwa Nabi saw bersabda: “Mereka semuanya dari suku Quraisy.”
Dalam Shahih Muslim 4: 79 disebutkan:
Jabir bin Sammarah berkata: aku bersama ayahku datang kepada Nabi saw, lalu aku mendengar beliau bersabda:
إن هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم إثنا عشر خليفة، قال ثم تكلم بكلام خفي علي قال: فقلت لابي ما قال، قال كلهم من قريش
“Sungguh persoalan ini tidak akan tercapai sehingga ia berada di bawah kepemimpinan dua belas khalifah.” Kemudian beliau mengucapkan suatu kalimat yang tidak jelas bagiku. Lalu aku bertanya kepada ayahku tentang apa yang diucapkan oleh beliau. Ayahku berkata bahwa Nabi saw bersabda: “Semuanya dari suku Quraisy.”
Dalam Shahih Muslim 2, bab mengikuti suku Quraisy disebutkan:
Rasulullah saw bersabda:
لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة ويكون عليهم إثنا عشر خليفة كلهم من قريش
“Agama akan selalu tegak sampai hari kiamat di bawah pimpinan dua belas khalifah yang semuanya dari golongan quraisy.” Di sini redaksi hadis ini bermacam-macam, antara lain bahwa Rasulullah saw bersabda:
لا يزال الاسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش
“Islam selalu mulia di bawah pimpinan dua belas khalifah yang semuanya dari quraisy.”
لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم إثنا عشر رجلاً كلهم من قريش
“Persoalan manusia senantiasa berlalu di bawah kepemimpinan dua belas tokoh, semuanya dari suku Quraisy.”
لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى إثنا عشر خليفة كلهم من قريش
“Agama ini akan selalu mulia dan terjaga di bawah kepemimpinan dua belas khalifah, semuanya dari suku Quraisy.”
Dalam Shahih At-Turmidzi, jilid 2:
لا يزال الاسلام عزيزاً إلى اثنى عشر اميرا كلهم من قريش
“Islam akan selalu tegak di bawah kepemimpinan dua belas amir, semuanya dari suku Quraisy.”

ALLAHUMMA SOLLI ALA MUHAMMAD WA ALI MUHAMMAD.

DEMI ALLAH DAN RASUL SAYA CABAR KAMU BERSUMPAH DENGAN NAMA TUHAN YANG MAHA ESA!!!!

cerita yang kamu bawa diatas adalah sama sekali tidak benar!!!! HADIS NO 324 bukan spt yang anda nyatakan. TIDAK TERDAPAT SATU PUN HADIS MCM ITU DALAM AL-KAFI. masha allah..sekalipun kamu membenci kami….tapi tolonglah jgn fitnah iman kami. masha allah…..MOGA ALLAH BERIKAN HIDAYAH dan sekiranya kamu menolak HIDAYAH itu…maka kamu adalah dalam kalangan org2 yang KUFUR.

ini saya nyatakan HADIS NO 324 DALAM ALKAFI. LANGSUNG TIDAK ADE KENE MENGENA MENGENAI KEBURUKAN NABI SAW. ;

H 324, Ch. 18, h 2
A group of our people has narrated from Ahmad ibn abu ‘Abdallah from Muhammad ibn ‘Isa
from Yunus ibn ‘Abd al-Rahman from al-Hassan ibn al-Sari from Jabir ibn Yazid al-Ju‘fi
who has said the following.
“I asked Imam abu Ja‘far (a.s.) a few things about the Oneness of Allah. The Imam replied,
“Allah, Holy are Whose names, with which He is mentioned is Exalted and Most High in His
Own-self. He is One. In Oneness He is the One and only in Oneness. He then made His
creatures to know Him as the only One. He is One, Self-sufficient and the Holy. All things
worship Him and He has the knowledge of all things.”
Al-Kulayni has said that this is the correct meaning of al-Samad but not what al-
Mushabbihah (people who consider Allah similar to certain things) believe. Al-Samad
literally means solid as opposed to hallow which applies only to physical objects. Allah, the
Most High, is far above such attributes. Had such attribute applied to Allah, the Most High, it
would have contradicted with Allah’s statement that says, “There is nothing similar to Him.”
In the Ahadith of the scholar, the Imam (a.s.) al-Samad refers to a master whom people
consider a recourse or stronghold and such meaning is close to Allah’s words, “There is
nothing similar to Him.” (42:11)
An example of such usage is what abu Talib had expressed in praise of the holy Prophet (s.a.)
during his performing Hajj in throwing pebbles onto the pillars of stones that symbolically
stand for Satan. He has used the word al-Samad to mean aiming.
An other example is found in the expression of ibn Zabarqan, “Mr Rahibah is but a master
and a (al-Samad) recourse.”
One more example can be found in the expression of Shaddad ibn Mu‘awiyah about
Kudhayfah ibn Badr, “Hold it O Hudhayfa, you are a master, ( al-Samad) recourse.” There are
many such examples in normal usage.
Allah, the Majestic, the Most High, the Master and the Recourse to Who all man and Jinn turn
for help in their difficulties and from Him they expect relief.

sendiri translate.Lihat seterusnya..

6 jam yang lalu · SukaTidak suka ·

Khalid Mohd Ismath ABU REDZA…biar kita berlainan mazhab….namun….terimalah kesatuan UMMAH. ulama satu dunia menyeru kita mengenepikan soal mazhab ni. ini hanya akan merugikan ummat islam. ayuh!!! bangkit bina semangat baru!!! cari titik persefahaman. bukan permusuhan. allahuma solli ala muhammad wa ali muhammad.

6 jam yang lalu · SukaTidak suka ·

Abu Redza tentang hadis 12 khalifah baca di sini:
https://aburedza.wordpress.com/2009/09/21/hadits-12-khalifah/
Saya ulangi imam anda cuma ada 11 orang bukan 12.

2 jam yang lalu · SukaTidak suka

Khalid Mohd Ismath promote blog ke? hehe. bgus2. budaya menulis. hebat tuan. saya dah bawakan tuan hadis2 yang sumbernye lebih tepat. dari kitab2 syiah dan kitab2 aswj. so…u can argue your hadith yourself. 😉

lebih kurang sejam yang lalu · SukaTidak suka ·

Abu Redza

Mengenai hadis 324

Ini adalah deretan hadis dari Raudah al Kafi.

Hadis Mengenai Fatimah A.S Semasa Ali A.S Dipaksa keluar Dari Rumahnya.
…320. Daripadanya, daripada al-Mu‘alla, daripada al-Hasan, daripada Abban, daripada Abu Hasyim berkata: Apabila Ali a.s dikeluarkan, Fatimah a.s keluar di dalam keadaan meletakkan baju Rasulullah s.a.w di atas kepalanya, memegang dua tangan dua anak lelakinya sambil berkata: Apakah kaitan aku dan anda, wahai Abu Bakr, anda mahu menjadikan dua anak lelakiku yatim dan aku seorang janda, demi Allah, jika ia bukan suatu kejahatan, nescaya aku menguraikan rambutku dan aku melaung kepada Tuhanku. Maka seorang lelaki daripada mereka berkata: Anda tidak mahu ke tahap ini, kemudian aku memegang tangannya, lalu aku pergi dengannya.
Kekeramatan Fatimah A.S.
321. Abban, daripada Ali bin Abd al-‘Aziz, daripada Abd al-Hamid al-Taa’i, daripada Abu Ja‘far a.s berkata: Demi Allah, jika beliau a.s (Fatimah a.s) menguraikan rambutnya, nescaya mereka semuanya mati.
Kedudukan Anak Zina Terhenti Di Atas Amalannya.
322. Abban, daripada Abu Ya‘fur berkata: Abu Abdullah a.s berkata: Sesungguhnya anak zina jika dia melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan jika dia melakukan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan.
Marwan Dan Bapanya Dipanggil Dengan Cicak (Al-Wazagh).
323. Abban, daripada Abd al-Rahman bin Abi Abdullah berkata: Aku telah mendengar Abu Abdullah a.s berkata: Rasulullah s.a.w telah keluar dari biliknya sementara Marwan dan bapanya sedang mencuri dengar percakapannya, maka beliau a.s berkata: Cicak anak lelaki cicak (al-Wazagh ibn al-Wazagh). Abu Abdullah a.s berkata: Semenjak hari itu, mereka melihat bahawa cicak mendengar percakapan [manusia].
Hadis ‘Aisyah Bersama Rasulullah S.A.W Mengenai Marwan.
324. Abban, daripada Zararah berkata: Aku telah mendengar Abu Ja‘far a.s berkata: Manakala Marwan dilahirkan, maka mereka membentangkannya kepada Rasulullah s.a.w supaya berdoa untuknya. Lalu mereka mengirimkannya kepada ‘Aisyah supaya baginda s.a.w berdoakan untuknya. Manakala beliau mendekatkannya kepada baginda s.a.w, maka baginda s.a.w bersabda: Kamu keluarkan dariku cicak anak lelaki cicak, Zararah berkata: Aku tidak mengetahui selain dari beliau a.s berkata: La‘ana-hu llahu.
Bani Umayyah Lebih Rapat Perhubungan Kekeluargaan Daripada Anda.
325. Abban, daripada Abd al-Rahman bin Abi Abdullah, daripada Abu al-‘Abbas al-Makki berkata: Aku telah mendengar Abu Ja‘far a.s berkata: Sesungguhnya Umar telah berjumpa dengan Amir al-Mukminin a.s, maka beliau berkata: Anda yang membaca ayat “Siapa di antara kamu yang gila” Surah al-Qalam(68): 6, menyindirku dan sahabatku?[80] Beliau a.s berkata: Kenapa tidak, aku akan memberitahu anda mengenai ayat yang telah diturunkan kepada Bani Umayyah di dalam Surah Muhammad (47): 22 “Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?”. Umar berkata: Anda telah berbohong, Bani Umayyah lebih rapat hubungan kekeluargaan (ausalu li-al-Rahim) daripada anda, tetapi anda telah enggan selain dari permusuhan kepada Bani Taim, ‘Adi dan Bani Umayyah[81].
Air Yang Hampir Kepada ‘Arasy.
326. Ali bin Ibrahim, daripada Harun bin Muslim, daripada Mas‘adah bin Sadaqah daripada Abu Abdullah a.s berkata: Ali a.s telah berkata mengenai hujan pertama turun sehingga membasahi kepalanya, janggutnya dan pakaiannya. Ada orang berkata kepadanya: Wahai Amir al-Mukminin a.s, baldi, baldi (untuk menakung air), maka beliau a.s berkata: Ini adalah air yang hampir kepada ‘Arasy.
Kemudian beliau a.s berkata: Sesungguhnya di bawah ‘Arasy terdapat lautan padanya air yang menumbuhkan rezeki kepada binatang. Apabila Allah kehendaki menumbuhkannya kepada siapa yang Dia mahu, maka bagi mereka rahmat daripada-Nya untuk mereka. Kemudian Allah memberi wahyu kepada air, lalu ia menghujani apa yang Dia kehendaki dari langit ke langit sehingga ke langit dunia.
Kemudian ia mencampakkannya kepada awan dan awan menapiskannya. Lalu Allah memberi wahyu kepada angin supaya mengisarkannya dan mencairkannya. Kemudian ia membawanya kepada tempat-tempat tertentu, lalu menurunkan hujan ke atas mereka dengan mencurah-curah menurut perintah-Nya. Tiada setitik hujan yang turun melainkan malaikat bersamanya sehingga dia meletakkannya pada tempatnya. Dan tiada setitik hujan yang turun dari langit melainkan dengan bilangan tertentu dan berat tertentu melainkan hujan pada hari Taufan pada masa Nabi Nuh a.s, kerana air hujan turun dengan mencurah-curah tanpa berat tertentu dan bilangan tertentu.
Abu Abdullah a.s telah menceritakan kepadaku: Bapaku a.s telah berkata kepadaku: Amir al-Mukminin a.s berkata: Rasulullah s.a.w berkata: Sesungguhnya Allah a.w telah menjadikan awan sebagai penapis kepada hujan, ia mengalirkan kesejukan sehingga ia menjadi air supaya ia tidak memudaratkan sesuatu yang ditimpanya. Kesejukan dan petir yang kamu lihat itu adalah dendam daripada Allah a.w dan ia akan menimpa siapa yang Dia kehendaki daripada hamba-hamba-Nya. Kemudian beliau a.s berkata: Rasulullah s.a.w bersabda: Janganlah kamu membuat isyarat kepada hujan dan anak bulan (al-Hilal), kerana Allah tidak menyukainya.

Saya ambil dari buku terjemahan yang kata pengantarnya seperti berikut:

sambung…Lihat seterusnya..

lebih kurang sejam yang lalu · SukaTidak suka

Abu Redza

Saya ambil dari buku terjemahan yang kata pengantarnya seperti berikut:

sambung…

Amma Ba‘du, Adapun kemudian daripada itu, bahawa buku ini berjodol Raudhat al-Kaafi adalah karya Thiqat al-Islam Abu Ja‘far Muhammad bin Ya‘qub bin Ishaq al-Ku…laini al-Razi. Beliau dilahirkan di sebuah kampung bernama al-Kulain atau al-Kulin di Iran. Beliau adalah di kalangan ulama yang masyhur di Ray, Iran. Kemudian beliau berpindah ke Baghdad kerana menjadi ketua ulama kepada pengikut Syi‘ah Imam Dua Belas di sana semasa pemerintahan al-Muqtadir. Beliau hidup di zaman sufaraa’ (wakil-wakil Imam al-Mahdi a.s) dan mati pada tahun 328/329 hijrah bersamaan 939/940 masihi. …….

Penterjemahan buku ini adalah berdasarkan kepada Tahqiq Hujjat al-Islam ‘Ali Akbar Al-Ghifari, cetakan ketiga Dar al-Adhwaa’, Beirut, 1405 hijrah bersamaan 1985 masihi.
Keistimewaan buku Raudhat al-Kaafi karangan Thiqat al-Islam al-Kulaini terletak kepada sanad dan matannya yang masih tidak terputus dengan para Imam Ahlu l-Bait a.s meskipun terdapat beberapa hadis yang diriwayatkannya secara marfuu’.
Terjemahan buku Raudhat al-Kaafi yang bererti “Taman Yang Mencukupi” ini adalah khusus untuk pengikut-pengikut mazhab Ahlu l-Bait a.s atau mazhab Ja‘fari atau mazhab Syi‘ah Imam Dua Belas SAHAJA. ….

Anda menafikannya?Lihat seterusnya..

lebih kurang sejam yang lalu · SukaTidak suka

Abu Redza

Mana mungkin akan bersatu Suni dan Syiah yang berlainan agama…. baca di sini :

http://www.facebook.com/note.php?note_id=157246157629674

Mengapa anda suka Syiah? Syiah ugama yang celaru dan haru biru – Syiah mendustakan Nabi s.a.w dan Imamn…ya sendiri, Syiah bukan pengikut Ali r.a . Syiah bukan pengikut Hasan r.a. Syiah adalah pengikut Ulama Syiah!

Ali r.a menerima Abu Bakar r.a. Ali menerima Umar. r.a , Malah Ali r.a menerima Usman r.a . Hassan mempertahan kan Usman semasa usman di kepung rumahnya. Hasan r.a menerima Muawiyah. Mengapa anda menentang Imam anda sendiri. Imam Ali r.a menentang Mutah sedang anda menerimanya, kerana menerima nasihat Ulama Syiah.

Iran?
Iran = US = Yahuddi
Jika Iran kuat Madinah dan Makkah adalah idamannya….

Jika Malaysia dan Indonesia dikuasai syiah, Malaysia dan Indonesia akan menjadi macam Iraq!Kesatuan Ummah bersama Syiah akan akan menuju kearah itu.

Anda tidak pernah membaca sejarah usaha kearah penyatuan Umah Suni dan Syiah di Dunia Arab – usaha itu tidak berjaya kerana Syiah hanya mengunakan kesempatan untuk kepentingan sendiri… baca lah sejarah.Lihat seterusnya..

lebih kurang sejam yang lalu · SukaTidak suka

Khalid Mohd Ismath saya lulusan Undang-Undang. saya lebih tahu sejarah dari kamu. Sirah pun sy tau. 😉

abu..saya tak suka apabila org berhujjah tanpa membawa bukti. kamu nak tak kalau saya poskan hardcopy rektor al-azhar mengenai Syiah-Sunni?

lebih kurang sejam yang lalu · SukaTidak suka ·

Abu Redza

Apa bukan bukti yang saya bagi. Hadis dari buku syiah…. anda tak mengaku hadis kulani…. jadi buku itu sapa yang karang. Sahabat Syiah saya yang bagi untuk saya baca… dengan harapan saya suka syiah..
…..Dailog suni syiah ? Sayyid Sya…rafuddin al Musawi al Amili dengan Syaikh Salim al Bisyri al Maliki?, saya dah baca tahun 1985, kalau yang itu ….kalau yang itu , iaadalah satu pendustaan yang besar oleh ulama Syiah….Lihat seterusnya..

54 minit yang lalu · SukaTidak suka

Khalid Mohd Ismath

terpulang pada awak nak cakap ape. tapi saya ajak awak beerjumpa agar kite boleh tgk bukti2 yg awk cakap tu. insha allah.

kalau x nak jumpa. x yah ganggu mazhab org lain k.

ingat! kami dalam Syiah diajar bersatu dan menghormati pegangan org …lain. bukan melaga-lagakan.

wallahuaklam. salam.Lihat seterusnya..

49 minit yang lalu · SukaTidak suka ·

Abu Redza

Tuhan Orang Syi’ah Beda Dengan Tuhan Ahlusunnah

Berkata Ni’matullah al-Jazairy dalam kitabnya al-Anwar an-Nu’maniyah (jilid I, hal 278), ((Sesungguhnya kami (kaum Syi’ah) tidak pernah bersepakat dengan mereka (Ahlusunnah) dalam menentukan Al…lah, nabi maupun imam. Sebab mereka (Ahlusunnah) mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang menunjuk Muhammad sebagai nabi-Nya dan Abu Bakar sebagai pengganti Muhammad sesudah beliau wafat. Kami (kaum syi’ah) tidak setuju dengan Tuhan model seperti ini, juga kami tidak setuju dengan model nabi yang seperti itu. Sesungguhnya Tuhan yang memilih Abu Bakar sebagai pengganti nabi-Nya, bukanlah Tuhan kami. Dan nabi model seperti itu pun bukan nabi kami!)). Na’udzubillah dari kekufuran dan kesesatan ini!!!

Kaum Rafidhah Menghalalkan Harta dan Nyawa Ahlusunnah

Berkata Yusuf al-Bahrany dalam kitabnya al-Hadaaiq an-Naadhirah Fii Ahkaam al-‘Itrah ath- Thaahirah (jilid XII, hal 323), “Sesungguhnya anggapan bahwa an-Nashib itu muslim, dan juga anggapan bahwa agama Islam tidak membolehkan untuk mengambil harta mereka, ini semua tidak sesuai dengan ajaran kelompok yang benar (maksudnya Syi’ah) mulai dari dahulu sampai sekarang, yang mana mereka itu mengatakan bahwa an-Nashib itu kafir dan najis serta boleh diambil hartanya bahkan dibenarkan untuk dibunuh.”

Dalam kitab Wasail asy-Syi’ah karangan al-Hur al-’Amily (jilid XVIII, hal 463) disebutkan, ((Berkata Daud bin Farqad, Aku bertanya kepada Abu Abdillah ‘alaihis salam, “Apa pendapatmu tentang an-Nashib?” Dia menjawab, “Halal darahnya (nyawanya ) tapi aku bertaqiyyah darinya. Seandainya engkau bisa membunuhnya dengan cara meruntuhkan suatu tembok atasnya atau kamu tenggelamkan dia, supaya tidak ketahuan bahwa kamulah pembunuhnya, maka lakukanlah!”)). Aku bertanya lagi, “Lantas bagaimana dengan hartanya?” Dia menjawab, “Musnahkanlah hartanya semampumu!”)).

Itulah ajaran Syiah ……Lihat seterusnya..

35 minit yang lalu · SukaTidak suka

Khalid Mohd Ismath maaf… kami syiah imamiyyah,..bukan syiah rafidhah. awak ni memang lemah dalam bahasa melayu ye? xfaham2.

32 minit yang lalu · SukaTidak suka ·

Abu Redza

Anda terasa terganggu …. anda memula tag saya ….marah pula gangu dia… itu lah Syiah.
Saudara
Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan taufik melimpah ke atas kita … mudah-mudahan Allah menunjukkan kebenaran Ugama nya kepada kita…….

Katakanlah: “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan – Yunus 58Lihat seterusnya..

28 minit yang lalu · SukaTidak suka

Khalid Mohd Ismath demi Allah tak terasa terganggu. cuma…awak tu bersikap tak profesional. 😉

23 minit yang lalu · SukaTidak suka ·

Abu Redza TERPULANG KEPADA ANDA. ANDA PEGUAM !

21 minit yang lalu · SukaTidak suka

MAAF PAPARAN KURANG MENARIK – COPY PASTE

3 thoughts on “CATITAN SEMBANG fb ABUREDZA DG KHALID MOHD ISMATH : mari bersatu demi ummah ( suni – syiah)

  1. minta maaf mencelah..jangan begitu sombong dan angkuh serta bertaqlid buta…jika saudara mengaku sebagai syiah imamiyah,ini bermakna saudara lebih agungkan mereka daripada Nabi? pelihara akidah itu..syiah ini diumpamakan tentera dajal?

  2. ingat syiah ? ingat khomeini yang banyak melakukan kerosakan…berkomplot dengan Amerika,yahudi,hizbullah…itulah kerja mereka. jalan Sunnah itu terlalu sedikit kerana payah nak diikuti…dalil syiah itu kebanyakan kazib(dusta)…nak cari jugak dalil dari syiah? tentang perlambangan syiah itu,adakah hasan ,husin ,fatimah dan ali itu ma’sum? adakah imam 12 imamiyah itu ma’sum? adakah ada hujah yang mengatakan imam ini di riyadhus solihin dan kitab sahih yang lain? minta maaf la ,mencelah? ana berguru dengan orang sunnah dan menggunakan dalil quran n sunnah dan bukan menggunakan akal semata2.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s