Kufah, 17 Ramadan Tahun 40 Hijrah

Kufah, 17 Ramadan Tahun 40 Hijrah: Kufah menjadi gempar dengan berita Khalifah Ali r.a dibunuh oleh seorang puak Khawarij bernama Ab. Rahman bin Muljam, selepas sembahyang Subuh di Masjid Kufah.

Khawarij memandang Ali r.a, Mu’awiyah r.a, Amr bin Ash r.a  dan Abu Musa al-Asy’ari r.a adalah kafir. Karena itu mereka berpakat untuk membunuh keempat sahabat tersebut. Bagaimanapun rancangan mereka hanya berjaya ke atas Ali.

Bagaimanapun ada pendapat mengatakan Ali r.a di tikam pada 19 Ramadan dan gugur syahid padatanggal 21 Ramadhan atau dua hari setelah peristiwa tikaman itu terjadi. Ada juga pendapat mengatakan beliau sahid pada 18 atau 19 Ramadan.  Sesungguhnya Allah yang maha tahu.

Dimanakah makam Ali bin Abi Thalib r.a  ?

Wikipidia melaporkan : Ia meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdrrahman bin Muljam, seseorang yang berasal dari golongan Khawarij (pembangkang) saat mengimami salat subuh di masjid Kufah, pada tanggal 19 Ramadhan, dan Ali menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadhan tahun 40 Hijriyah. Ali dikuburkan secara rahasia di Najaf, bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa ia dikubur di tempat lain.

Pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Talib r.a. berlangsung kira-kira lima tahun sahaja  iaitu pada 35H – 40H. Perlantikan Ali r.a  menjadi khalifah keempat dari khulafa’ ar-rasyidin  iaitu selepas  wafatnya khalifah ketiga Utsman bin Affanr.a, yang dibunuh oleh sekelompok pemberontak dari Mesir. Ada pendapat mengatakan Usman r.a sahid pada 8 atau 12 Zulhijah 35 Hijriah.

Kelaurga Ali bin Abi Thalib ra

Kelaurga Ali bin Abi Thalib ra

Dia adalah cucu Abdul Mutthalib, sepupu Rasulullah saw. Dia dilahirkan oleh Fatimah binti Asad bin Hasyim bin Abdi Manaf. Fatimah adalah wanita Bani Hasyim pertama yang melahirkan keturunan dari Bani Hasyim. Masuk Islam di Mekah lalu hijrah ke Madinah dan wafat pada zaman Rasulullah saw.

Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah puteri Rasulullah saw. Kemudian lahirlah Hasan, Husein dan Muhassin dari pernikahan ini. Tetapi Muhassin wafat tatkala masih kecil.

Putera-Puteri yang lain

1.Muhammad bin Hanafiah. Ia dilahirkan oleh Khaulah binti Ja’far, dari Bani Hanifah.

2,3. Umar bin Ali dan saudirnya Ruqayyah al Kubro

4. Al Abbas al Akbar bin Ali, disebut juga asSaqa. Ia terbunuh bersama Husein

5,6,7,8. Usman, Ja’far, Abdullah dan Banu Ali. Mereka saudara seayah dan seibu al Abbas al Akbar. Adapun ibu mereka adalah Ummul Banin al Kilabiyah.

9,10. Ubaidullah dan Abu Bakar. Mereka tidak punya keturunan. Mereka dilahirkan oleh Laila binti Mas’ud anNahsyaliyyah

11. Yahya bin Ali. Meninggal saat masih kecil. Lahir dari Asma’ binti Umais

12. Muhammad bin Ali alAshghar ibumya adalah seorang budak yang bernama Daraj.

13.,14. Ummul Hasan dan Ramlah. Mereka dilahikan Ummu Sa’d binti Urwah bin Mas’ud ats Tsaqofi.

15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25.Zaenab as Sughra, Ummu Kultsum as Sughra, Ruqayyah as Sughra, Ummu Hani’, Ummul Kiram, Umu Ja’far (nama aslinya Jumanah), Ummu Salamah, Maimunah, Khadijah, Fatimah, dan Umamah. Mereka ini dilahirkan dari para ibu yang berbeda-beda.

 

Rujukan : Sejarah Rasullah Oleh Syekh Imam Al-Hafiz Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisy –semoga Allah SWT meridhainya