KRISTIAN hanya untuk segala domba kaum Israel yang sesat BUKAN UNTUK MELAYU

Hari ini Sabtu 22 Oktober 2011, hari perhimpunan (Depa kata bukan tunjuk perasaan) HIMPUN. Ini  hal murtad dan dikaitkan dengan usaha pendakwah Kristian. Sebelum ini Mufti Perlis dilapor berkata tidak lojik 250,000 orang murtad. Dan di dalam youtube seorang bekas padri yang memeluk Islam mengaku pernah memurtadkan ribuan orang. Tidak kisahlah benar atau tidak. Yang pasti murtad berlaku.

Apabila murtad berlaku, pertama tanda kejayaan dakwah Kristian, kedua kelemahan dakwah Islam.

Mengapa murtad terjadi? Jawabnya tentu kerana rapuhnya akidah umat. Bila rapuh ia mudah tergoda tawaran Kristian. Tawaran paling menarik ialah dosa manusia boleh diampun oleh padri. Malah kepercayaan dan akidah Kristian yang diketahui umum, Yesus mati disalib kerana menebus dosa manusia. Maka sebaliknya  jika dapat dibuktikan Yesus tidak mati disalib , rosaklah pula Kristian itu.

Kita yakin orang murtad itu terlalu rendah pengetahuan Islamnya, malah belum tentu mereka membaca Bible pun!

Ketahuilah kalau mereka membaca Bible, mereka akan tau Kristian bukan untuk orang Melayu atau orang Malaysia . Ketahuilah Kristian hanya untuk segala domba kaum Israel yang sesat. Malahan Yesus tuhan Kristian itu mengangap selaian bani Israil mereka umpama  anjing dan babi.

Betullah tu, nabi-nabi diutus untuk kaumnya sendiri, Nuh a.s untuk kaumnya, Ibrahim a.s untuk kaumnya, Isa a.s untuk kaumnya bani Israil. Sebaliknya nabi Muhammad  s.a.w untuk seluruh manusia:

“Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi.” – an Nissa 4:79

Sebaliknya kalau mereka membaca Bible, mereka akan berjumpa, dosa manusia tidak boleh pun di ampun oleh Padri!

 

Berikut adalah petikan Bible:

 

Pertama: Kristian hanya untuk segala domba kaum Israel yang sesat

Matthew: Chapter 10:1-6

1

Maka Yesus memanggil kedua belas murid-Nya, lalu diberi-Nya kuasa kepada mereka itu atas segala setan, akan membuangkan dia, dan menyembuhkan segala penyakit, dan melenyapkan segala aib tubuh orang.

2

Maka inilah nama-nama kedua belas rasul, yaitu: Pertama-tama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya; dan Yakub anak Zabdi, dan Yahya saudara Yakub;

3

dan Pilipus dan Bartolomius; dan Tomas, dan Matius, pemungut cukai itu, dan Yakub anak Alpius,dan Tadius;

4

dan Simon orang Kanani, dan Yudas Iskariot, yaitu yang menyerahkan Yesus.

5

Maka kedua belas orang inilah disuruhkan oleh Yesus dengan pesan-Nya demikian, “Janganlah kamu pergi ke negeri orang kafir dan jangan kamu masuk negeri orang Samaria,

6

melainkan pergilah kamu kepada segala domba kaum Israel yang sesat itu.

 

Matthew : Chapter 15: 22-26

22

Maka adalah seorang perempuan Kanani  (orang kanan bukan bani Israil- tambahan saya)  datang dari jajahan itu, serta berteriak, katanya, “Ya Tuhan, ya Anak Daud, kasihankanlah hamba; karena anak hamba yang perempuan dirasuk setan terlalu sangat.”

23

Tetapi sepatah kata pun tiada dijawab oleh Yesus kepada perempuan itu. Maka datanglah murid-murid-Nya meminta kepada-Nya, serta berkata, “Suruhlah perempuan itu pergi, karena ia berteriak-teriak di belakang kita.”

24

Maka jawabYesus, kata-Nya, “Tiadalah Aku disuruhkan kepada yang lain hanya kepada segala domba yang sesat dari antara bani Israel.”

25

Maka datanglah perempuan itu sujud menyembah Dia, katanya, “Ya Tuhan, tolonglah hamba!”

26

Tetapi jawab Yesus, kata-Nya, “Tiada patut diambil roti dari anak-anak, lalu mencampakkan kepada anjing.”

 

Matthew 7 1-6

1

“Janganlah kamu menuduh orang, supaya jangan kamu dituduh.

2

Karena dengan tuduhan yang kamu menuduh, kamu akan dituduh pula, dan dengan ukuran yang kamu mengukur, kamu akan diukurkan juga.

3

Apakah sebabnya engkau memandang selumbar yang di dalam mata saudaramu itu, tetapi balok yang di dalam matamu sendiri tiada engkau sadar?

4

Bagaimana boleh engkau mengatakan kepada saudaramu: Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari dalam matamu, sedang ada balok di dalam matamu sendiri?

5

Hai munafik! Keluarkanlah dahulu balok itu dari dalam matamu sendiri, kemudian baharulah engkau nampak terang akan mengeluarkan selumbar dari dalam mata saudaramu itu.

6

Janganlah kamu memberi barang yang kudus pada anjing, dan jangan dicampakkan mutiaramu di hadapan babi, kalau-kalau dipijak-pijaknya dengan kakinya serta berbalik mencarik kamu.

Kedua: Dosa manusia tidak boleh pun di ampun oleh Padri!

 

Ezekiel – Chapter 18:20

20

Orang yang berbuat dosa, ia itu juga akan mati; maka anak tiada akan menanggung kesalahan bapanya, dan bapapun tiada akan menanggung kesalahan anaknya; kebenaran orang yang benar akan tertanggung atasnya dan kejahatan orang fasikpun akan tertanggung atasnya.

Ezekiel 18:20 di atas jelas menyatakan dosa manusia tidak boleh dipikul oleh orang lain, malahan  jika di bandingkan alQuran hampir sama:

 

Al Fatir   35-18

18. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu).

Al Isra  17:15

15. Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng’azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.