KRISTIAN hanya untuk segala domba kaum Israel yang sesat BUKAN UNTUK MELAYU

Hari ini Sabtu 22 Oktober 2011, hari perhimpunan (Depa kata bukan tunjuk perasaan) HIMPUN. Ini  hal murtad dan dikaitkan dengan usaha pendakwah Kristian. Sebelum ini Mufti Perlis dilapor berkata tidak lojik 250,000 orang murtad. Dan di dalam youtube seorang bekas padri yang memeluk Islam mengaku pernah memurtadkan ribuan orang. Tidak kisahlah benar atau tidak. Yang pasti murtad berlaku.

Apabila murtad berlaku, pertama tanda kejayaan dakwah Kristian, kedua kelemahan dakwah Islam.

Mengapa murtad terjadi? Jawabnya tentu kerana rapuhnya akidah umat. Bila rapuh ia mudah tergoda tawaran Kristian. Tawaran paling menarik ialah dosa manusia boleh diampun oleh padri. Malah kepercayaan dan akidah Kristian yang diketahui umum, Yesus mati disalib kerana menebus dosa manusia. Maka sebaliknya  jika dapat dibuktikan Yesus tidak mati disalib , rosaklah pula Kristian itu.

Kita yakin orang murtad itu terlalu rendah pengetahuan Islamnya, malah belum tentu mereka membaca Bible pun!

Ketahuilah kalau mereka membaca Bible, mereka akan tau Kristian bukan untuk orang Melayu atau orang Malaysia . Ketahuilah Kristian hanya untuk segala domba kaum Israel yang sesat. Malahan Yesus tuhan Kristian itu mengangap selaian bani Israil mereka umpama  anjing dan babi.

Betullah tu, nabi-nabi diutus untuk kaumnya sendiri, Nuh a.s untuk kaumnya, Ibrahim a.s untuk kaumnya, Isa a.s untuk kaumnya bani Israil. Sebaliknya nabi Muhammad  s.a.w untuk seluruh manusia:

“Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi.” – an Nissa 4:79

Sebaliknya kalau mereka membaca Bible, mereka akan berjumpa, dosa manusia tidak boleh pun di ampun oleh Padri!

 

Berikut adalah petikan Bible:

 

Pertama: Kristian hanya untuk segala domba kaum Israel yang sesat

Matthew: Chapter 10:1-6

1

Maka Yesus memanggil kedua belas murid-Nya, lalu diberi-Nya kuasa kepada mereka itu atas segala setan, akan membuangkan dia, dan menyembuhkan segala penyakit, dan melenyapkan segala aib tubuh orang.

2

Maka inilah nama-nama kedua belas rasul, yaitu: Pertama-tama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya; dan Yakub anak Zabdi, dan Yahya saudara Yakub;

3

dan Pilipus dan Bartolomius; dan Tomas, dan Matius, pemungut cukai itu, dan Yakub anak Alpius,dan Tadius;

4

dan Simon orang Kanani, dan Yudas Iskariot, yaitu yang menyerahkan Yesus.

5

Maka kedua belas orang inilah disuruhkan oleh Yesus dengan pesan-Nya demikian, “Janganlah kamu pergi ke negeri orang kafir dan jangan kamu masuk negeri orang Samaria,

6

melainkan pergilah kamu kepada segala domba kaum Israel yang sesat itu.

 

Matthew : Chapter 15: 22-26

22

Maka adalah seorang perempuan Kanani  (orang kanan bukan bani Israil- tambahan saya)  datang dari jajahan itu, serta berteriak, katanya, “Ya Tuhan, ya Anak Daud, kasihankanlah hamba; karena anak hamba yang perempuan dirasuk setan terlalu sangat.”

23

Tetapi sepatah kata pun tiada dijawab oleh Yesus kepada perempuan itu. Maka datanglah murid-murid-Nya meminta kepada-Nya, serta berkata, “Suruhlah perempuan itu pergi, karena ia berteriak-teriak di belakang kita.”

24

Maka jawabYesus, kata-Nya, “Tiadalah Aku disuruhkan kepada yang lain hanya kepada segala domba yang sesat dari antara bani Israel.”

25

Maka datanglah perempuan itu sujud menyembah Dia, katanya, “Ya Tuhan, tolonglah hamba!”

26

Tetapi jawab Yesus, kata-Nya, “Tiada patut diambil roti dari anak-anak, lalu mencampakkan kepada anjing.”

 

Matthew 7 1-6

1

“Janganlah kamu menuduh orang, supaya jangan kamu dituduh.

2

Karena dengan tuduhan yang kamu menuduh, kamu akan dituduh pula, dan dengan ukuran yang kamu mengukur, kamu akan diukurkan juga.

3

Apakah sebabnya engkau memandang selumbar yang di dalam mata saudaramu itu, tetapi balok yang di dalam matamu sendiri tiada engkau sadar?

4

Bagaimana boleh engkau mengatakan kepada saudaramu: Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari dalam matamu, sedang ada balok di dalam matamu sendiri?

5

Hai munafik! Keluarkanlah dahulu balok itu dari dalam matamu sendiri, kemudian baharulah engkau nampak terang akan mengeluarkan selumbar dari dalam mata saudaramu itu.

6

Janganlah kamu memberi barang yang kudus pada anjing, dan jangan dicampakkan mutiaramu di hadapan babi, kalau-kalau dipijak-pijaknya dengan kakinya serta berbalik mencarik kamu.

Kedua: Dosa manusia tidak boleh pun di ampun oleh Padri!

 

Ezekiel – Chapter 18:20

20

Orang yang berbuat dosa, ia itu juga akan mati; maka anak tiada akan menanggung kesalahan bapanya, dan bapapun tiada akan menanggung kesalahan anaknya; kebenaran orang yang benar akan tertanggung atasnya dan kejahatan orang fasikpun akan tertanggung atasnya.

Ezekiel 18:20 di atas jelas menyatakan dosa manusia tidak boleh dipikul oleh orang lain, malahan  jika di bandingkan alQuran hampir sama:

 

Al Fatir   35-18

18. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu).

Al Isra  17:15

15. Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng’azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

 

INJIL BARNABAS

INJIL BARNABAS

al Firlasea

hatiperantau.wordpress.com

Injil Barbabas adalah injil kontroversi yang dinisbahkan pada salah seorang murid terdekat Yesus. Kandungan Injil ini bertentangan dengan kempat Injil kebiasaan (Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas dan Injil Yohanes) dalam sejumlah masalah yang pkok dan prinsip dalam doktrin Kristian. Di antaranya, penolakan dakwaan ketuhanan Yesus, penegasan keselamatan Yesus dari penyaliban, tentangan terhadap (penyampaian) Paulus dan penolakan atas misionarismasinya.

Siapakah Barnabas?

Barnabas adalah salah seorang hawari, atau murid setia Nabi Isa. Injil sendiri menyebutkan riwayat tentang Barnabas dalam sejumlah tempat, antaranya:

  1. Demikian pula dengan Yusuf, oleh rasul-rasul disebut Barnabas, ertinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus (Kis. 4:36)
  2. Ia menjual ladang, miliknya, lalu membawa wangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul (Kis 3:37)
  3. (Ketika Saulus mengaku melihat Yesus dan memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat, lalu ia ke Jerussalam dengan tujuan menggabungkan diri dengan murid-murid, semua takut kepadanya) tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka, bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahawa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus (Kis 9: 27)
  4. Barnabas menyebarkan ajaran Yesus di Antiokhia (Kisa 11:22)
  5. Ia menasihati mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, kerana Barnabas adalah seorang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan (Kis 11:23-24)
  6. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristian (Kis 11: 25-26)
  7. Ia kemudian berselisih faham dengan Paulus dan keduanya berpisah (Kis 15: 35-41)

Sejak peristiwa pertengkaran itu, nama Barnabas tidak pernah disebut lagi dalam Kitab Perjanjian Baru. Kalangan sejarawan menganggap bahawa Barnabas meninggal pada tahun 61M di Siprus. Ia dibunuh oleh kaum paganis dengan cara dilempari batu dan dimakamkan oleh anak saudaranya Markus, pemilik Injil Markus.

Kepastian Adanya Risalah dan Injil Versi Barnabas

Sejumlah sumber sejarah menegaskan kewujudan Injil, risalah dan kitab tentang perjalanan dan ajaran para rasul versi Barnabas. Pada tahun 1809, Chandruff, ilmuan berbangsa Jerman, menemukan risalah Barnabas di antara lembaran Manuskrip Sinai yang ditemuinya, yang menandakan bahawa risalah tersebut pernah dianggap suci pada tempoh waktu tertentu.

Namun anehnya, semua risalah dan tulisan Barnabas tidak dianggap suci lagi. Di sini kita patut tertanya-tanya, bagaimana boleh risalah-risalah Paulus dan Lukas yang tidak pernah melihat Yesus malah dianggap suci, sementara ujaran-ujaran Barnabas yang telah terlebih dahulu beriman dan menjadi murid Yesus malah tidak dianggap suci?

Pada tahun 366, keluar arahan rasmi dari Paus Damasis yang melarang pembacaan dan penelaahan Injil Barnabas. Arahan yang sama dikeluarkan oleh Dewan Gereja Barat (tahun 382) dan Paus Anusaint (tahun 465). Selanjutnya pada tahun 492, Paus Galacius I mengharamkan pembacaan sejumlah Injil versi tiada aliran semasa, salah satunya adalah Injil Barnabas.

* Sumber: Yusuf al Hajj Ahmad (2009), Ensiklopedia Kemukjizatan Sains Dalam al Quran dan Sunnah, al Hidayah Publication, m/s 74 – 76