Aku kutip untaian mutiara para hukama

Aku kutip untaian mutiara para hukama

Sungguh aku jumpainya di dalam nashaihul ‘ibad:

Aku mencari sepuluh pekara di dalam sepuluh tempat,

Ternyata aku temui di sepuluh tempat yang lain:

 

Aku mencari ketinggian darjat di dalam sikap takbur

Ternyata aku temukan dalam tawadhu

 

Aku mencari kualiti ibadah tertinggi dalam solat

Ternyata aku temui dalam wara

 

Aku mencari kesenangan hidup dalam semangat mencari harta

Ternyata aku temui dalam zuhud

 

Aku mencari sinar hati dalam solat siang hari yang dilakukan secara terang-terangan

Ternyata aku temui dalam solat malam yang dilakukan sembunyi-sembunyi

 

Aku mencari sinar penerang  di hari kiamat dalam kedermawan dan kemurahan hati

Ternyata aku temui dalam hausnya puasa.

 

Aku mencari keselamatan melintasi jambatan di dalam pahala kurban

Ternyata aku temukan dalam pahala sedekah

 

Aku mencari keselamatan dari neraka dalam pahala mencapai hal-hal ysng diharuskan dalam agama

Ternyata aku temui dalam pahala meninggalkan keinginan duniawi

 

Aku mencari cinta kasih Allah dalam dunia

Ternyata aku temui dalam berzikir kepadaNya

 

Aku mencari kesejahteraan dalam berbagai  perkumpulan

Ternyata  aku temui dalam uzlah

 

Aku mencari sinar hati dalam berbagai nasihat di dalam membaca al Quran

Ternyata aku menjumpainya dalam tafakur dan tangisan.