NILAI WAKTU BAGI ORANG BERIMAN

NILAI WAKTU  BAGI ORANG BERIMAN

Maksudnya hadis :

Dari Ibn ‘Umar radiyallahu ‘anhuma katanya: Rasulullah sallallahu ‘alayhi wa sallam memegang bahuku lalu ia bersabda: Hendak­lah engkau berada dalam dunia seolah-olahnya engkau orang berdagang, atau orang yang sedang melalui di jalan (pengem­bara). Dan adalah Ibn ‘Umar radiyallahu ‘anh berkata: Jika engkau berada di waktu petang, maka janganlah engkau me­nunggu pagi; dan apabila engkau berada di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu petang. Dan gunakanlah dari sihat engkau bagi masa sakit engkau dan dari hidup engkau bagi masa mati engkau.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Saidina Ali radiyallahu ‘anhuma berkata tentang masa :

“Sesungguhnya dunia ini te1ah berangkat membelakangi, dan sesungguhnya akhirat itu berangkat menghadapi (mendatangi) dan bagi tiap-tiap daripada keduanya ada putera-puteranya. Maka jadilah kamu dari putera-­putera akhirat dan janganlah kamu jadi dari putera-­putera dunia. Kerana sesungguhnya hari ini hari amal dan tiada perhitungan, sedang keesokannya hari pehitungan dan tiada amal”

PETUNJUKNYA:

Di antara yang ditunjuki oleh hadith  ini ialah:

  1. Menunjukkan suatu gambaran penghidupan seorang dalam dunia. Dunia ini adalah beredar. Seorang manusia yang hidup di dalamnya adalah sebagai penumpang atau sebagai pengembara yang sedang di dalam perjalanan menuju ke tempat yang tertentu; manakala penghidupannya dalam keadaannya yang demikian adalah bersifat sementara. Namun demikian dia tidak boleh lupa akan bekalan peng­hidupannya dimasa akan datang, iaitu amalannya yang jujur yang telah ditunaikan dengan penuh tanggungjawab sewaktu di dalam dunia.
  2. 2. Menunjukkan kepada nilai waktu bagi seorang yang hidup di dalam dunia. Seorang yang berhasrat bahagia hidupnya wajiblah memelihara waktunya itu dari ter­buang dengan percuma. Kerana waktu atau masa adalah perjalanan hidupnya yang mesti dipenuhi dengan perbuat­an yang bermanfa’at.

Petikan : Hadith 40 – Terjemahan dan Syarahnya , Dewan Pustaka Fajar – Hadith no 40