Senarai Semakan Tanaman Padi

 

 

 

Senarai Semakan Tanaman Padi (Rice Check) adalah panduan untuk

menguruskan tanaman padi mengikut sasaran yang ditetapkan. Setiap Check Utama

mesti ditepati untuk pertumbuhan yang baik ke arah penghasilan yang tinggi.

Pemantauan dan pemerhatian pokok dan status ladang dari segi pertumbuhan,

pengurusan air, pembajaan, serangan rumpai dan perosak dan tuaian adalah

penting untuk mengenalpasti masalah dan mengambil tindakan penyelesaian

masalah. Pertumbuhan tanaman perlu diperhati, diukur dan disimpan data untuk

panduan pengurusan musim selanjutnya. Kita perlu belajar dari pengalaman dan

mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mempertingkatkan pengurusan ladang

setiap musim.

 

Sila dapatkan maklumat lengkap dalam format PDF di sini :

http://www.mada.gov.my/v1/tek/pdf/rice_check.pdf

atau copy alamat di atas dan paste di URL atau  di http://www.mada.gov.my/v1/tek/padi.php