Lupa Akan Kematian

Imam al Qurtubi di dalam kitabnya Tazkirah, memetik dua pandangan ulama mengenai lupanya manusia terhadap kematian:

Hasan al Basri Rahimahullah berkata, “ Lupa dan ajal adalah dua nikmat yang besar bagi manusia, kalau bukan kerana keduanya maka manusia tidak akan berjalan di jalan-jalan, dan tidak ada yang lupa untuk mencari nafkah yang akan menyebabkan datangnya bahaya yang dahsyat kerana tidak ada yang menangung kehidupan kelaurganya”

Mathraf bin Abdullah r.a pula berkata, “ Seandainya aku mengetahui bila datangnya ajalku, maka aku pasti berjaga-jaga agar akalku tidak hilang ( dari melakukan pekerjaan yang tidak patut), akan tetapi Allah s.w.t. memberikan nikmat kepada hambaNya, yakni berupa lalai akan kematian pada beberapa waktu agar mereka merasakan kesenangan dengan kehidupan, kalau tidak mereka tidak akan pernah merasa senang, dan akan tidak ada pasar.”

Maka mudah-mudahan Allah s.w.t. menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang mengingat akan kematian dan Ia tidak membiarkan kita lalai dari beramal soleh untuk hari akhirat.

____________

Kitab rujukan ialah: Ringkasan Tazkirah Al Qurtubi oleh Syeikh Imam Abdul Wahhab Asy Syarani diterjemah oleh Penerbit Jasmin. Kitab setebal 536 halam ini membicarakan tentang peringatan kematian

Ke Mana Perginya Roh Setelah Keluar Dari Badannya.

Oleh Ustaz Ya Ali Dahaman, Imam Masjid As Syakirin

Diriwayatkan oleh al-Hafiz Abu Na`im bahawa apabila malaikat mengambil roh sesaorang dia akan membawa hingga bertemu dengan Allah Azzawajalla. Jika roh itu termasuk daripada orang yang baik dan beriman ia mendapat kebahgiaan,  Allah akan berfirman kepada Malaikat. “Bawalah dia dan perlihatkan   tempatnya di dalam syurga”.  Malaikat akan membawanya ke dalam syurga. Aapabila jasadnya dimandi dan dikapankan akan diletak bersama dengan jasadnya,   ketika  jasadnya diusung  ia boleh mendengar suara  orang yang berbicara tentang dirinya sama ada baik atau buruk.

Apabila  disembahyang   dan dikuburkan, pada masa itu roh akan dikembalikan ke jasadnya untuk disoalkan oleh dua orang malaikat yang ditugaskan untuk menyoal orang mati, dan seterusnya akan memberitahu tempatnya selepas itu berdasarkan baik buruk amalannya.

Amru bin Dinar pernah berkata; “Setiap roh orang yang mati berada ditangan malaikat, ia boleh melihat jasadnya ketika dimandikan, dikapankan, bagaimana jasadnya diusung  dan dimasukkan ke dalam kubur. Dalam riwayat lain ditambah;  dan dikatakan kepadanya  Ketika berada diatas katilnya, “dengarlah percakapan orang-orang yang berbicara tentang dirimu sama ada baik atau buruk”.

Baca selanjutnya di  http://masjidassyakirin.wordpress.com/2011/12/01/ke-mana-perginya-roh-setelah-keluar-dari-badannya/

Imam Ibnul Qayyim : Membaca Al-Quran di atas kubur

Membaca Al-Quran di atas kubur.

Pernah disebutkan daripada setengah para salaf, bahwa mereka mewasiatkan supaya dibacakan di atas kubur mereka di waktu penguburannya. Telah berkata Abdul Haq, diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar pernah menyuruh supaya dibacakan di atas kuburnya surah Al-Baqarah. Pendapat ini dikuatkan oleh Mu’alla bin Abdul Rahman. Ada riwayat mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal, pada mulanya mengingkari pendapat ini kerana dia masih belum menemui sesuatu dalil mengenainya, kemudian menarik balik pengingkarannya itu setelah jelas kepadanya bahwa pendapat itu betul.

Berkata Khallal di dalam kitabnya ‘Al-Jami’: Telah berkata kepadaku Al-Abbas bin Muhammad Ad-Dauri, berbicara kepadaku Abdul Rahman bin Al-Ala’ bin Lajlaj, daripada ayahnya, katanya: Ayahku telah berpesan kepadaku, kalau dia mati, maka kuburkanlah dia di dalam lahad, kemudian sebutkan: Dengan nama Allah, dan atas agama Rasulullah! Kemudian ratakanlah kubur itu dengan tanah, kemudian bacakan di kepalaku dengan pembukaan Ayat Surah Al-Baqarah, kerana aku telah mendengar Abdullah bin Umar r.a. menyuruh membuar demikian. Berkata Al-Abbas Ad-Dauri kemudian: Aku pergi bertanya Ahmad bin Hanbal, kalau dia ada menghafal sesuatu ten tang membaca di atas kubur. Мака katanya: Tidak ada! Kemudian aku bertanya pula Yahya bin Mu’in, maka dia telah menerangkan kepadaku bicara yang menganjurkan yang demikian.

Berkata Khallal, telah memberitahuku Al-Hasan bin Ahmad Al- Warraq, berbicara kepadaku Ali bin Muwaffa AUHaddad, dan dia adalah seorang yang berkata benar, katanya: Sekali peristiwa saya bersama-sama dengan Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari menghadiri suatu jenazah. Setelah selesai mayit itu dikuburkan, maka telah duduk seorang buta membaca sesuatu di atas kubur itu. Maka ia disangkal oleh Imam Ahmad, katanya: Wahai fulan! Membaca sesuatu di atas kubur adalah bid’ah! Apabila kita keluar dari perkuburan itu, berkata Muhammad bin Qudamah kepada Imam Ahmad bin Hanbal: Wahai Abu Abdullah! Ара pendapatmu pada si Mubasysyir Al-Halabi? Jawab Imam Ahmad: Dia seorang yang dipercayai. Berkata Muhammad bin Qudamah seterusnya: Aku menghafal sesuatu daripadanya! Sangkal Ahmad bin Hanbal: Yakah, ара dia? Berkata Muhammad bin Qudamah: Telah memberitahuku Mubasysyir, daripada Abdul Rahman bin Al-Ala* bin Lajlaj, daripada ayahnya, bahwasanya dia telah berpesan, kalau dia dikuburkan nanti, hendaklah dibacakan di kepalanya ayat-ayat permulaan surah Al-Baqarah, dan ayat-ayat penghabisannya, sambil kata­nya: Aku mendengar Abdullah bin Umar (Ibnu Umar) mewasiatkan orang membaca yang demikian itu.

Mendengar itu, maka Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada Muhammad bin Qudamah: Kalau begitu, aku tarik balik tegahanku itu. Dan suruhlah orang buta itu membacakannya.

Berkata Al-Hasan bin As-Sabbah Az-Za’farani pula: Saya pernah menanyakan hal itu kepada Imam Syafi’i, kalau boleh dibacakan sesuatu di atas kubur orang, maka jawabnya: Boleh, tidak mengapa!

Khallal pula telah menyebutkan lagi daripada As-Sya’bi, katanya: Adalah kaum Anshar, apabila mati seseorang di antara mereka, sentiasalah mereka mendatangi kuburnya untuk membacakan sesuatu daripada al Quran.

As-Sya’bi berkata, telah memberitahuku Abu Yahya An-Naqid, katanya aku telah mendengar Al-Hasan bin AI’Haruri berkata: Saya telah mendatangi kubur saudara perempuanku, lalu aku membacakan di situ Surat Tabarak (Al-Mulk), sebagaimana yang dianjurkan. Kemudian datang kepadaku seorang lelaki dan memberitahuku, katanya: Aku mimpikan saudara perempuanmu, dia berkata: Moga-moga Allah memberi balasan kepada Abu Ali (yakni si pembaca itu) dengan segala yang baik. Sungguh aku mendapat manfaat yang banyak dari bacaannya itu.

Telah memberitahuku Al-Hasan bin Haitsam, katanya aku telah mendengar Abu Bakar bin Atrusy berkata: Ada seorang lelaki datang ke kubur ibunya pada hari Jum’at, kemudian dia membaca Surat Yasin di situ. Bercerita Abu Bakar seterusnya: Мака aku pun datang ke kubur ibuku dan membaca Surah Yasin, kemudian aku mengangkat tangan: Ya Allah! Ya Tuhanku! Kalau memang Engkau memberi pahala bagi orang yang membaca surat ini, maka jadikanlah pahala itu bagi sekaiian ahli kuburan ini!

Apabila tiba hari Jum’at yang berikutnya, dia telah ditemui oleh seorang wanita. Wanita itu bertanya: Apakah kau fulan anak si fulanah itu? Jawab Abu Bakar: Ya! Berkata wanita itu lagi: Puteriku telah meninggal dunia, lalu aku bermimpikan dia sedang duduk di atas kubur- nya. Maka aku bertanya: Mengapa kau duduk di sini? Jawabnya: Si fulan anak fulanah itu telah datang ke kubur ibunya seraya membacakan Surat Yasin» dan dijadikan pahalanya untuk ahli kuburan sekaliannya. Maka aku pun telah mendapat bahagian daripadanya, dan dosaku pun telah diampunkan kerananya.

Di petik dari kitab Roh oleh Ibnul Qayyim

ROH ORANG-ORANG YANG BERIMAN DISISI ALLAH

Kuliah Subuh Masjid al-Syakirin Oran Mata Ayer Perlis

Oleh

Ustaz Yaali Dahaman Imam Masjid al-Syakirin Oran Mata Ayer Perlis

ROH ORANG-ORANG YANG BERIMAN DISISI ALLAH

Pendapat yang mengatakan, roh orang yang beriman berada disisi Allah dan tidak menukuk tambah pandangan mereka, adalah pendapat yang beradab dengan Kalam Allah iaitu al-Quran, dimana firman Allah yang bermaksud: “Bahkan mereka hidup disisi Tuhan Mereka dan mendapat rezeki dari Nya”. Ali Imran: 169.

Golongan ulamak ini berpandangan demikian berdalilkan;

Antaranya; Hadis dari Abu Hurairah r.a. bererti; “Apabila keluar roh sesaorang yang meninggal dunia lalu dibawa naik    sehingga sampai ke langit di sisi Allah a.w.j. , jika roh itu dari seorang yang   buruk amalannya tidak akan   dibuka pintu langit lalu dihantar semula kekuburnya”. Riwayat Amad, Ibnu Majah dan al-Baihaqi.

Kata Abu Dardak al-Tayalisi dari Abu Musa al-Shaari,  beliau berkata; “Roh orang yang beriman berbau harum selepas keluar dari   badanya,   kemudian dibawa oleh malaikat yang menguruskanya hingga bertemu dengan malaikat-malaikat di langit lalu mereka bertanya;   bau apa ini?  Maka dijawab; ini adalah pulan bin pulan yang beramal begini dan begini dimasa hidupnya iaitu amalan yang baik, mereka berkata; selamat datang kamu dan dia, mereaka menyambutnya lalu dibawa naik ke atas menerusi pintu-pintu yang dibawa naik amalannya,   bila  sampai di langit teratas teranglah langit seperti cahaya matahari hinggalah sampai ka Arasy”.

Adapun roh orang kafir, bila dicabut dari badan  dan dibawa naik ke atas lalu bertanya malaikat di langit,  bau apa ini? Lalu dijawab; ini pulan bin pulan yang beramal  begini dan begini kerana amalannya buruk, seterusnya malaikat berkata, jangan bawa kemari dan kembalikan kedalam kuburnya”.

Kata al-Makki bin Ibrahim ketika menceritakan  kata-kata Khuzaifah bin al-Yaman; “Semua roh berdiri di hadapan al-Rahman menunggu janjinya hingga ditiupkan sangka-kala”.

Kata Sifian bin Uyainah; Sebaik sahaja al-Zubair dibunuh dan disula, ibnu Umar datang untuk mengucap ta’ziah kepada ibunya Asmak lalu berkata; hendaklah puan bertaqwa kepada Allah dan bersabar, sesungguhnya mayatnya tidak berguna apa-apa, roh yang telah mati berada disisi Allah, lalu beliau menjawab; yang menghalangi aku bersabar kerana telah sampai kepada aku berita bahawa kepala Yahya bin Zakaria telah dihadiahkan kepada pelampau-pelampau Bani Israil”.

Jarir telah menceritakan dari Hilal bin Yasaf berkata; “Ketika kami duduk bersama Ka’ab, Rabi’ bin Khasim dan Khalid bin ‘Ar’arah bersama orang ramai., lalu datang Ibnu Abbas dan diberitahu kepada kami, ini Ibnu Abas anak bapa saudara Nabi kamu, kami diminta memberi tempat duduk kepadanya, kemudian Ibnu Abas bertanya kepada Ka’ab; semua yang ada dalam al-Quran  saya telah menegetahuinya melainkan empat perkara, minta terangkan kepada saya, antaranya; apa dia Sijjin? Apa dia Illiyun? Apa dia Sidratul Muntaha? Dan apa maksud firman Allah kepada Nabi Idris;  bermaksud; “Dan Kami angkatkan dia ketempat yang tinggi”. Maryam:57.

Bahan bacaan Kitab al-Roh karangan Ibnu Qaiyim, hal:273.

Sumber : http://masjidassyakirin.wordpress.com/