Khomeini: SAYYIDATINA FATIMAH MENERIMA WAHYU

SAYYIDATINA FATIMAH MENERIMA WAHYU

Antara pendapat Khomeini lagi dia mengatakan Sayyidatina Fatimah menerima wahyu daripada Malaikat Jibril selepas Baginda s.a.w. wafat. Beliau berkata:-

Khomeini

“Dalam hadith disebut bahawa selepas baginda wafat, Malaikat Jibril datang kepada Fatimah membawa beberapa berita ghaib dan Amiral-mu’minin (Ali) menjalankan tugas menulis berita ghaib itu dan itulah dia Mashaf Fatimah” – Rujuk “Kasyf al-Asrar”, hal: 143.

Ulasan Oleh Zakaria @ Mahmud Daud :

Adakah seseorang selain daripada Nabi dan Rasul menerima wahyu Allah? Mengikut aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, orang yang menerima wahyu Allah hanya Nabi dan Rasul sahaja. Anak-anak para Rasul tidak pernah menerima wahyu kecuali jika dia juga menjadi nabi, seperti Nabi Sulaiman anak Nabi Daud a.s.

Apakah yang dimaksudkan oleh Khomeini bahawa wahyu tersebut adalah ‘Mashaf Fatimah’? Adakah ia memberi maksud, “al-Quran lain yang diturunkan kepada Fatimah sebagai tambahan kepada al-Quran mashaf Uthman? Kalau inilah maksudnya, adakah ia berbeza dengan al-Quran mashaf ‘Othman itu? Jika “Ya!”, maka sikap Khomeini itu sama dengan sikap ulama-ulama Syiah lain yang mengatakan al-Quran mashaf Uthman yang ada sekarang telah diubah dan dikurangkan beberapa ayat oleh Saidina Uthman. Manakala mashaf yang tidak diubah ialah “Mashaf Fatimah”.

Baca selanjutnya di: https://aburedza.wordpress.com/2009/11/22/pandangan-imam-khomeini-dalam-kitab-al-hukumah-al-islamiah-dan-kasyfu-al-asrar/

Syiah Memfitnah Nabi s.a.w : Mukjizat Keldai

Tulisan berikut adalah pengakuan seorang Ulama Syiah  dipetik dari buku beliau
“Suatu pengakuan dan pengiktirafan Ulama Syiah terhadap Allah dan sejarah – suatu pembongkaran rahsia yang terpendam dan pembersihan diri Imam-imam yang athaar  “

atau buku terjemahannya  Kenapa Aku Meninggalkan Syiah
Karangan Al-Syeikh Al-Allamah Dr. Sayid Husain Al-Musawi Al-Husaini.

Daripada Amirul Mukminin a  bahawa ‘Ufair iaitu
keldai Rasulullah s  berkata kepada baginda: Ku tebus diri mu
dengan ibu bapa ku wahai Rasulullah! Sesungguhnya bapa ku
meriwayatkan kepada ku daripada bapanya daripada datuknya
daripada moyangnya: “Bahawa dia bersama Nuh a  di dalam
kapal. Maka Nabi Nuh a  datang kepadanya dan mengusap atas
punggungnya kemudian berkata: Akan keluar daripada
keturunan keldai ini seekor keldai yang akan ditunggang oleh
Penghulu dan Penutup Sekalian Nabi. Maka syukur kepada
Allah yang menjadikan ku keldai tersebut.
( 1/237 : أصول الكافي  )

Riwayat ini menerangkan kepada kita perkara berikut:

1. Keldai bercakap!

2. Keldai berbicara kepada Rasulullah s dengan katanya:
“Ku tebus diri mu wahai Rasulullah dengan ibu bapa
ku!” sedangkan kaum Musliminlah yang menebus
Rasulullah s dengan ibu bapa mereka bukannya keldai.

3. Keldai berkata: “Bapa ku meriwayatkan kepada ku
daripada datuk yang keempat!”  sedangkan antara
Nabi Nuh a dan Nabi Muhammad s terpisah ribuan
tahun. Bagaimana Keldai Rasulullah s boleh
mengatakan datuknya yang keempat ada bersama Nuh
a di dalam kapal
.

Pernah sekali kami membaca  “ أصول الكافي  ” bersama sebahagian penuntut Al-Hauzah Al-
Ilmiah di Najaf bergurukan Al-Imam Al-Khu’i dan beliau mengatakan:

Lihatlah mukjizat ini. Nuh amemberitahu tentang
Muhammad s dan kenabiannya sebelum kelahiran
baginda sejak ribuan tahun yang lampau.”

Kata-kata Al-Imam Al-Khu’i masih kekal terngiangngiang
seketika dan aku membisikkan di dalam hati bagaimana
boleh dikatakan mukjizat sedangkan keldai berkata kepada
Rasulullah s: “Ku tebus diri mu wahai Rasulullah dengan ibu
bapa ku!” Dan bagaimana pula Amirul Mukminin a boleh
menukilkan riwayat sebegini!?

Nahjul Balaghah : Khutbah Ali r.a – Khutbah 91

Oleh : Aburedza

Sahabat saya Abu Hassan , seorang Syiah , dalam emailnya terus mengatakan  kekhalifahan selepas Rasullah saw adalah hak Ali as .  Abu Bakar ra, Umar ra dan Usman ra adalah perampas.  Tuduhan itu tidak betul jika di nilai dari kata-kata Imam Ali as sendiri.  Sila rujuk Kitab Nahjul Balaghah , khutbah ke 92 . Kitab Nahjul Balaghah adalah termasuk kitab Syiah yang utama. Saya salin seperti terjemahan Indonesia. Sila baca juga catitan kaki oleh penyusun Sayid Radhi :

KHOTBAH 91

Ketika orang-orang memutuskan untuk membaiat Amirul Mukminin setelah pembunuhan ‘Utsman,[1] ia berkata:

Tinggalkan saya dan carilah orang lain. Kita sedang menghadapi suatu hal yang mempunyai (beberapa) wajah dan warna, yang tak dapat ditahan hati dan tak dapat diterima akal. Awan sedang menggelantung di langit, dan wajah-wajah tak dapat dibedakan. Anda seharusnya tahu bahwa apabila saya menyambut Anda, saya akan memimpin Anda sebagaimana saya ketahui, dan tidak akan memusingkan apa pun yang mungkin dikatakan atau dicercakan orang. Apabila Anda meninggalkan saya maka saya sama dengan Anda. Mungkin saya akan mendengarkan dan menaati siapa pun yang Anda jadikan pengurus urusan Anda. Saya lebih baik bagi Anda sebagai penasihat ketimbang seorang kepala. •


[1] Setelah pembunuhan ‘Utsman, kursi kekhalifahan tertinggal kosong, dan kaum Muslim mulai melihat kepada Ali a.s. yang berperangai damai, kukuh pada prinsip, dan perilakunya telah banyak mereka saksikan selama masa panjang itu. Akibatnya, mereka berduyun-duyun menyerbunya untuk menyampaikan baiat kepadanya seperti musafir tersesat melihat tujuannya. Mereka menyerbu ke arah-nya, sebagaimana dicatat sejarawan Thabari,

“Orang maju berdesakan-desakan kepada Ali seraya mengatakan, ‘Kami hendak membaiat kepada Anda dan Anda melihat kekacauan apa yang menimpa Islam dan kita sedang dicoba tentang kerabat Nabi.'” (Tārīkh, I, h. 3066, 3067, 3076)

Tetapi Amirul Mukminin menolak permohonan mereka. Karenanya rakyat berteriak-teriak dengan kacau dan berseru dengan nyaring, “Hai Abu Hasan, apakah Anda tidak menyaksikan kehancuran Islam atau melihat datangnya banjir kerusuhan dan bencana? Apakah Anda tidak takut kepada Allah?” Namun demikian Amirul Mukminin tidak menunjukkan kesediaan untuk menyetujuinya, karena ia melihat bahwa eiek dari suasana yang terjadi setelah wafatnya Nabi telah menguasai hati dan pikiran rakyat; keakuan dan hawa nafsu untuk kekuasaan telah berakar di hati mereka, pikiran mereka telah dipengaruhi materialisme, dan mereka telah terbiasa memperlakukan pemerintah sebagai sarana untuk mendapatkan maksud mereka. Sekarang mereka hendak mematerialkan dan mempermainkan kekhalifahan Ilahi pula. Dalam keadaan itu mustahil mengubah mentalitas atau mengalihkan arah temperamen mereka. Selain dari itu, ia pun melihat bahwa rakyat harus mendapatkan waktu lebih panjang untuk berpikir agar kelak mereka tidak mengatakan bahwa baiat mereka telah diberikan di bawah kebutuhan temporer dan pemikiran sewaktu dan tanpa pemikiran matang, tepat sebagaimana gagasan ‘Umar tentang kekhalifahan pertama, yang muncul dalam pernyataannya,

“Kekhalifahan Abu Bakar terjadi tanpa dipikirkan, tetapi Allah menyelamat-kan kita dari bencananya. Apabila seseorang mengulangi hal semacam itu, ia harus dibunuh. (al-Bukhari ash-Shahih, VIII, h. 210-211; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, I, h. 55; Thabarf, I, h. 1822; Ibn Atsir, II, h. 327; Ibn Hisyam, IV, h. 308-309; Ibn Katsir, V, h. 246)

Singkatnya, ketika desakan mereka meningkat melampaui batas, Amirul Mukminin mengucapkan khotbah ini, di mana ia menjelaskan bahwa “Apabila Anda menghendaki saya demi tujuan-tujuan duniawi Anda, maka saya tidak siap melayani sebagai alat Anda. Tinggalkan saya dan pilihlah seseorang lain yang mungkin memenuhi tujuan Anda. Anda telah melihat kehidupan masa lalu saya bahwa saya tidak bersedia mengikuti apa pun selain Al-Qur’an dan Sunah, dan tidak akan melepaskan prinsip ini untuk mendapatkan kekuasaan. Apabila Anda memilih seseorang lain, saya akan menghormati hukum negara dan konstitusi sebagaimana warga yang suka damai. Tidak pernah saya mencoba memecah kehidupan kolektif kaum Muslim dengan menghasut untuk memberontak. Hal yang sama akan terjadi sekarang. Malah, justru demi memelihara kebaikan bersama, sampai saat ini saya memberikan nasihat yang benar, saya tak akan enggan untuk berbuat sama seperti itu. Apabila Anda biarkan saya dalam kedudukan yang sama, hal itu adalah lebih baik bagi tujuan duniawi Anda, karena dalam hal itu saya tidak memegang kekuasaan untuk menghalangi urusan duniawi Anda dan menciptakan rintangan terhadap keinginan hati Anda. Tetapi, jika Anda telah bertekad untuk membaiat kepada saya, ingatlah bahwa apabila Anda menger-nyitkan dahi atau berbicara menentang saya maka saya akan memaksa Anda me-langkah pada jalan yang benar, dan dalam hal kebenaran saya tidak akan peduli terhadap siapa pun. Apabila Anda hendak membaiat walaupun dengan ketentuan ini, Anda boleh memuaskan kehendak Anda.”

Kesan yang telah dibentuk oleh Amirul Mukminin tentang orang-orang ini sesuai sepenuhnya dengan kejadian-kejadian di kemudian hari. Ketika orang-orang yang telah membaiat dengan motif-motif duniawi tidak berhasil dalam tujuannya, mereka kemudian membelot dan bangkit melawan pemerintahannya dengan tuduhan-tuduhan palsu.

 

Catitan hujung :

Perhatikan kata-kata Imam Ali as : saya akan mendengarkan dan menaati siapa pun yang Anda jadikan pengurus urusan Anda. Saya lebih baik bagi Anda sebagai penasihat berbanding seorang ketua.

Perhatikan juga ulasan penyusun pada nota kaki :  Tidak pernah saya mencoba memecah kehidupan kolektif kaum Muslim dengan menghasut untuk memberontak. Hal yang sama akan terjadi sekarang. Jadi bagaimana mungkin di katakan Imam Ali as  membantah kekahalifahan Abu Bakar ra , Umar ra dan Usman ra ?

Jika jawatan khalifah adalah  hak atau arahan Allah , maka Ali as tidak akan menolaknya. Menolaknya adalah derhaka dan berdosa.

Saudara pembaca mengapa Syiah mendustai Imam mereka sendiri ? Saudara boleh membaca tulisan saya sebelum ini di https://aburedza.wordpress.com/2009/06/15/surat-khalifah-ali-ra-kepada-muawiiah-bin-abi-sufian-ra/  mengenai   Surat Khalifah Ali ra Kepada Muawiah Bin Abi Sufian ra

 

Surat Khalifah Ali ra Kepada Muawiah Bin Abi Sufian ra

SURAT 6 ( Daripada Kitab Syiah Nahjul Balagah )

Kepada Mu’âwiah (ibn Abi Sufyân)

Sesungguhnya orang-orang yang membaiat kepada Abu Bakar, ‘Umar dan ‘Utsman telah membaiat kepada saya atas dasar yang sama di mana mereka membaiat kepada mereka. (Atas dasar ini) orang yang hadir tidak mempunyai pilihan (untuk mempertimbangkan), dan orang yang tak hadir tidak berhak untuk menolak; dan suatu musyawarah dibataskan pada Muhajirin dan Anshar.

Apabila mereka menyetujui seorang individu dan mengambilnya sebagai pemimpin (khalifah), hal itu dianggap bermakna keridhaan Allah. Apabila seseorang menjauh dengan jalan keberatan atau menuntut perubahan, mereka akan mengembalikannya kepada posisi dari mana ia menjauh.

Apabila ia menolak, mereka akan memeranginya karena mengikuti jalan yang lain dari jalan kaum mukmin, dan Allah menempatkannya kembali (ke asal) dari mana ia melarikan diri.

Demi hidupku, hai Mu’awiah, apabila engkau melihat dengan akalmu tanpa nafsu, maka engkau akan mendapatkan saya orang yang paling tak berdosa dari semua berkaitan dengan darah ‘Utsman, dan tentulah engkau akan melihat bahwa saya dalam keadaan terkucil darinya, kecuali apabila engkau menyembunyikan apa yang sangat terbuka bagimu. Maka engkau boleh melakukan keberangan (pada saya) sesuka hatimu.

Wasalam. •

Pada Surat ke 7 ( juga surat kepada Muawiah ) sebahagianya ada tercatit  :  Orang yang tinggal di luarnya ( tidak membait khalifah ) dianggap mengecam Islam, sementara orang yang berbicara putar balik atasnya adalah munafik.

Catitan : Jika saudara pembaca tidak memiliki kitab rujukan bercetak – saudara boleh layari alamat berikut : http://www.balaghah.net/nahj-htm/id/index.htm   . Klik pada surat-surat.

Ulasan:

Saya dapat membuat kesimpulan dari surat ini :

1. Ali ra mengakui apabila Abu Bakar ra di lantik sebagai Khalifah ,maka ia ( Ali ra ) yang tidak hadir di majlis mesyuarah di Balai Bani Saadah , TIDAK berhak menolak perlantikan Abu Bakar ra.

2. Ali ra memahami apabila Abu Bakar ra dilantik oleh umat dan menyetujuinya maka dianggap keridaan Allah.

3. Ali ra memahami sesiapa menolak Abu Bakar ra  dan juga menolak beliau ra sendiri sebagai Khalifah berhak di perangi.

4. Perinsip yang sama Ali ra berharap umat islam membait beliau.

5. Saya berkeyakinan pengikut Syiah tidak mengikut perinsip Imam mereka sendiri malah sentiasa memalsukan sejarah.

Kenali Syiah : Bila Syiah Muncul

Firqah ini tumbuh tatkala muncul seorang Yahudi mendakwakan dirinya sudah masuk Islam, namanya Abdullah bin saba. Mendakwakan kecintaan terhadap ahli bait, dan terlalu memuja-muji Ali, dan mendakwakan, bahwa Ali punya wasiat untuk mendapatkan khalifah, kemudian ia mengangkat Ali sampai ke tingkat Ketuhanan, hal ini diakui oleh buku-buku syi`ah sendiri.

Al Qummi berkata dalam bukunya Al Maqaalaat wal Firaq3.1 : Ia mengakui keberadaannya, dan menganggabnya orang pertama yang berbicara tentang wajibnya keimaman Ali, dan raj`iyah Ali3.2, dan menampakkan celaan terhadap Abi Bakr, Umar dan Utsman serta seluruh sahabat, seperti yang dikatakan oleh An Nubakhti di bukunya Firaqus Syi`ah3.3. Sebagaimana Al Kissyi mengatakan demikian juga di bukunya yang dikenal dengan Rijaalul Kissyi3.4. Pengakuan adalah tuan argumen (argumen yang akurat), dan mereka-mereka ini semuanya adalah syeikh-syeikh besar Rafidhah.

Al Baghdadi berkata : Kelompok Sabaiyah adalah pengikut Abdullah bin Saba yang telah berlebih-lebihan (dalam memuji) Ali, dan mendakwakkan, bahwasanya Ali adalah nabi, kemudian bersikap berlebih-lebiahn lagi, sehingga ia mendakwakan bahwasanya Ali adalah Allah.

Al Baghdadi berkata juga : adalah ia (Abdullah bin Saba) anak orang berkulit hitam, asal usulnya adalah orang Yahudi dari penduduk Hirah (Yaman), lalu mengumumkan keislamannya, dan menginginkan agar ia mempunyai kerinduan dan kedudukan di sisi penduduk negeri Kufah, dan ia juga menyebutkan kepada mereka, bahwasanya ia membaca di Taurat, bahwa sesungguhnya bagi tiap-tiap nabi punya orang yang diwasiatkan, dan sesungguhnya Ali adalah orang yang diwasiatkan Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam .

Dan As Syahrastaani menyebutkan dari ibnu Saba, bahwasanya ia adalah orang yang pertama kali menyebarkan perkataan keimaman Ali secara nas / telah ditetapkan, dan ia menyebutkan juga dari kelompok sabaiyah, bahwa kelompok ini adalah firqah (golongan) yang pertama sekali mengatakan masalah ghaibah3.5 dan akidah raj`iyah, kemudian syiah mewarisinya setelah itu, meskipun mereka itu berbeda, dan pecahan golongan mereka banyak. Perkataan tentang keimaman dan kekhilafan Ali merupakan nas dan wasiat, itu merupakan dari kesalahan-kesalahan Ibnu Saba. Yang akhirnya syi`ah sendiri berpecah menjadi golongan-golongan dan perkataan-perkataan yang banyak sampai puluhan golongan dan perkataan.

Begitulah syiah membuat bid`ah dalam perkataan tentang keyakinan wasiat, raj`iyah, ghaibah, bahkan perkataan menjadikan imam-imam sebagai tuhan3.6, karena mengikuti Ibnu Saba orang yahudi itu.

 

Penamaan ini disebutkan oleh syeikh mereka Al Majlisi dalam bukunya Al Bihaar dan ia mencantumkan empat hadits dari hadits-hadits mereka3.7.

Ada yang mengatakan : mereka dinamakan rafidhah, karena mereka datang ke Zaid bin Ali bin Husein, lalu mereka berkata : Berlepas dirilah kamu dari Abu Bakr dan Umar sehingga kami bisa bersamamu!, lalu beliau menjawab : Mereka berdua (Abu Bakr dan Umar) adalah sahabat kakekku, bahkan aku setia kepada mereka. Mereka berkata : Kalau begitu, kami menolakmu (rafadhnaak) maka dinamakanlah mereka Raafidhah (yang menolak), dan orang yang membai`at dan sepakat dengan Zaid bin Ali bin Husein disebut Zaidiyah3.8.

Ada yang mengatakan : mereka dinamakan dengan Raafidhah, karena mereka menolak keimaman (kepemimpinan) Abu Bakr dan Umar3.9.

Dan dikatakan mereka dimanakan dengan Rafidhah karena mereka menolak agama3.10.

Rafidhah Terpecah Menjadi Berapa Firqoh (Golongan)?

Ditemukan di dalam buku Daairatul Ma`arif bahwasanya : golongan yang muncul dari cabang-cabang syi`ah jauh melebihi dari angka tujuhpuluh tiga golongan yang terkenal itu3.11.

Bahkan dikatakan oleh seorang rafidhah Mir Baqir Ad Damaad3.12, sesungguhnya seluruh firqoh-firqoh yang tersebut dalam hadits, yaitu hadits berpecahnya umat ini menjadi tujuhpuluh tiga golongan, maksudnya adalah firqoh-firqoh syi`ah. Dan sesungguhnya golongan yang selamat itu dari mereka adalah golongan Imamiyah.

Al Maqrizi menyebutkan bahwa jumlah firqoh-firqoh mereka itu sampai 300 (tiga ratus) firqoh3.13.

As Syahrastaani berkata : Sesungguhnya Rafidhah terbagi menjadi lima bagian : Al Kisaaniyah, Az Zaidiyah, Al Imamiyah, Al Ghaliyah dan Al Ismailiyah3.14.

Al Baghdadi berkata : Sesungguhnya Rafidhah setelah masa Ali ada empat golongan : Zaidiyah, Imamiyah, Ghulaah dan Kisaaniyah.3.15

Perlu diperhatikan bahwa sesungguhnya Az Zaidiyah tidak termasuk dari firqoh-forqoh Rafidhah, kecuali kelompok Al Jarudiyah.

Apakah dimaksud dengan akidah Al Badaa` yang diimani oleh Rafidhah?

Al Badaa` yaitu bermakna tampak (muncul) setelah sembunyi, atau bermakna timbulnya pandangan baru. Al Badaa` sesuai dengan kedua makna itu, haruslah didahului oleh ketidaktahuan, serta baru diketahui. Keduanya ini merupakan suatu hal yang mustahil atas diri Allah, akan tetapi orang Rafidhah (syiah) menisbatkan kepada Allah sifat Al Badaa`.

Telah diriwayatkan dari Ar Rayaan bin Al Sholt, ia berkata : Saya telah mendengar Al Ridha berkata : Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali mengharamkan khamar, dan mengakui bahwa Allah itu memiliki sifat Al Badaa`3.16. Dan dari Abi Abdillah ia berkata : Tidak pernah Allah diibadati dengan sesuatu apapun seperti (mengibadatinya dengan) Al Badaa`3.17. Maha Tinggi Allah dari hal itu dengan ketinggian yang besar.

Lihatlah wahai saudarku muslim, bagaimana mungkin mereka menisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta`ala sifat jahal (ketidaktahuan), sedangkan Dia mengatakan tentang diri-Nya :

Artinya : Katakanlah : Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang tahu ghaib kecuali Allah.

Dan di sisi lain Rafidhah (syi`ah) meyakini bahwa sesungguhnya para imam mengetahui seluruh ilmu, dan tidak akan tersembunyi baginya sesuatu apapun.

Apakah ini keyakinan Islam (akidah Islam) yang dibawa oleh nabi Muhammad – Shallallahu ‘alaihi wa sallam – ??????


3.1Lihat Al Maqaalaat wal Firaq oleh Al Qummi, hal : 10-21.
3.2Keyakinan bahwa Ali akan kembali ke dunia sebelum hari kiyamat.
3.3Lihat Firaqus Syi`ah oleh An Nubakhti, hal : 19-20.
3.4Lihat : apa yang dicantumkan oleh Al Kissyi dalam beberapa riwayat dari Ibnu Saba dan akidah- akidahnya, lihat no : 170, 171, 172, 173, 174, dari hal : 106-108.
3.5Keyakinan menghilangnya imam Askari yang mereka tunggu-tunggu.
3.6Ushul `Itiqad Ahli Sunnah Wal Jama`ah, Al Lalikaai, 1/22-23.
3.7Lihat buku : Al Bihaar, oleh Al Majlisi, hal : 68-96-97. (Dia ini merupakan salah seorang tempat bertanya orang-orang rafidhah (syi`ah) untuk zaman-zaman terakhir).
3.8At Ta`liiqaatu `Ala Matni Lum`atil `Itiqaad, oleh : Syeikh Alaamah Abdullah bin Abdurrahman Al Jibrin, – semoga Allah menjaganya-, hal : 108.
3.9Lihat : catatan kaki buku Maqaalaat Al Islamiyiin, oleh Muhyiddin Abdul Hamid, (1/89).
3.10Lihat : di buku Maqaalaat Al Islamiyiin, (1/89).
3.11Daairatul Ma`arif, (4/67).
3.12Dia adalah Muhammad Baqir bin Muhammad Al Asadi, termasuk tokoh besar syi`ah.
3.13Dia adalah Al Maqrizi du Al Khuthath, ((2/351).
3.14Al Milal wan Nihal, oleh As Syahrastani, hal :147.
3.15Al Farqu Bainal Firaq, oleh Al Baghdadi, hal : 41.
3.16Ushulul Kafi, hal :40
3.17Ushulul Kafi, oleh Al Kulaini di kitab tauhid : 1/133.

Dipetik dari tulisan  Akidah Syiah  oleh Abdullah bin Muhammad As Salafi.
Penerjemah : Muhammad Elvi Syam, Lc  ( SalafiDB )

Mengenali Syiah: Imam Syiah Mengetahui Semua Yang Akan Berlaku

Mari kita mengenali Syiah daripada kitab besar mereka :

Kitab Usul Kafi  – Kitabul Hujah Oleh Kulani – Bab 48

Bab : Sesungguhnya Para Imam A.S Mengetahui Ilmu Yang Telah Berlaku Dan Ilmu Yang Akan Berlaku Dan Sesungguhnya Tiada Sesuatu Yang Tersembunyi Daripada Mereka S.A (anna al-Aimmata a.s ya‘lamuun ‘ilma ma kana wa-ma yakun wa-anna-hu la yukhfa ‘alai-him al-Sya’i salawatu llahi ‘alai-him)

(249)-2. Beberapa orang sahabat kami, daripada Ahmad bin Muhammad, daripada Muhammad bin Sinan, daripada Yunus bin Ya‘qub, daripada al-Harith bin al-Mughirah dan beberapa orang sahabat kami di antaranya ‘Abd al-A‘la, Abu ‘Ubaidah dan Abdullah bin Bisyar al-Khasy‘mi telah mendengar Abu Abdillah a.s telah berkata: Aku lebih mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, aku lebih mengetahui apa yang ada di syurga, aku lebih mengetahui apa yang ada di neraka, aku lebih mengetahui apa yang telah berlaku dan apa yang akan berlaku. Beliau (perawi) telah berkata: Beliau a.s telah berhenti seketika, melihat kata-katanya itu menjadi besar atau berat kepada orang yang mendengarnya, lalu beliau a.s telah berkata: Aku telah mengetahui semua itu daripada Kitab Allah a.w, sesungguhnya Allah a.w telah berfirman: “Di dalamnya menerangkan setiap sesuatu

Saudara pembaca,

Abu Abdillah as yang menjadi sumber hadis Syiah ini adalah panggilan kepada Imam ke 6 iaitu Imam Jafar As Shadiq as. Saudara perhatikan bagaimana perawi atau ulama Syiah telah mendustakan Imam As Shadiq as dengan menyebut beliau as berkata begitu, sedangkan penulisan sejarah dari sumber Syiah sendiri adalah berbedza.

Pada kitab Para Pemuka Ahlul Bait Nabi Terbitan Al Ta’lif, Mu’assassah Al Balagh, tulisan Ali Muhammad Ali  atau kitab terjemahan  berjudul Tokoh-tokoh Terkemuka Ahlul Bait Nabi  mencatit:

Pertama

Imam ke Tiga  Iman al Hasan bin Ali as diracun oleh isteri Iman sendiri iaitu Ja’dah binti Al-Asy’ats

Kedua

Di masa pemerintahan Al-Walid, Sulaiman bin Abdul Malik lalu membunuh Imam Ali Zainal Abidin as dengan cara menyusup racun kedalam makanan beliau as.

Ketiga

Maka racun pun masuk ke tubuh beliau ( Iman Muhammad al Baqir as ) – pada nota kaki dipetik dari Muhsin al Amin, A’yan Al-Syiah, Jilid IV halaman 3

Keempat

Dengan membawa niat jahat Yahya bin Khalid ( wazir Harun al Rashid ) berpakat dengan Al Sanadi bin Syahik ( Komandan Polis Rahsia Harun ar Rasdid ) memasukkan racun kedalam bubur gandum yang dimakan Imam Musa al Kazim as. Imam berada 4 tahun dalam penjara sebelum sahid.

Kelima

Imam Ali Ar Reza telah dibunuh dengan racun – pada nota kaki dipetik dari Abul Faraj Al- Isfahani, Muqatil Ath- Thalibiyyin halaman 378

Keenam

Ibnu Bubuwaih mengatakan al Mutashim telah meracun Imam Muhammad bin Ali al Jawad as – pada nota kaki dipetik dari Ibnu Syahrasyub, Al-Manaqib Jld IV. Al Majlisi juga menyebutnya dalam Bihar Al Anwar Jld I

Saudara pembaca,

Jika hadis al Kulani di atas dianggap betul bermakna 6 orang Imam atau ahlbait nabi saw adalah membunuh diri , kerana mereka as mengetahui makanan beracun tetapi terus memakannya. Ini adalah mustahil sifat seorang ahlbait nabi saw.

Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata:
Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang bunuh diri dengan benda tajam, maka benda tajam itu akan dipegangnya untuk menikam perutnya di neraka Jahanam. Hal itu akan berlangsung terus selamanya. Barang siapa yang minum racun sampai mati, maka ia akan meminumnya pelan-pelan di neraka Jahanam selama-lamanya. Barang siapa yang menjatuhkan diri dari gunung untuk bunuh diri, maka ia akan jatuh di neraka Jahanam selama-lamanya. (Shahih Muslim No.158)

Siyah tidak mempercayai hadis nabi saw sendiri termakan racun, tetapi dalam masa yang sama mereka tidak sedar Imam meraka seramai 6 orang termakan racun !

Hadis riwayat Anas ra.:
Bahwa seorang perempuan Yahudi datang kepada Rasulullah saw. dengan membawa hidangan daging kambing yang telah diracuni kemudian Rasulullah saw. memakan sebagiannya. Lalu perempuan itu dihadapkan kepada Rasulullah saw. dan ditanyakan tentang perbuatannya tersebut, dia menjawab: Aku memang bermaksud hendak membunuhmu. Rasulullah saw. bersabda: Allah tidak akan memberikan kekuasaan kepadamu untuk melakukan hal itu. Menurut satu riwayat, ada tambahan kalimat terhadapku. Para sahabat bertanya: Bolehkah kami membunuh perempuan ini? Rasulullah saw. bersabda: Jangan! Anas berkata: Aku masih tetap mengenalinya (wanita itu) karena hendak mencelakakan Rasulullah saw. tersebut. (Shahih Muslim No.4060)

Catitan hujung:

Saudara pembaca,

Al Kulaini juga  meriwayatkan di Al Kafi : Bab Sesungguhnya para imam, jika mereka berkehendak untuk mengetahui, maka mereka pasti mengetahuinya. Dari Jafar ia berkata : Sesungguhnya Imam jika ia berkehendak mengetahui, maka ia pasti mengetahui, dan sesungguhnya para imam mengetahui kapan mereka akan mati, dan sesungguhnya mereka tidak akan mati kecuali dengan pilihan mereka sendiri.

Apabila saudara membaca hadis-hadis Syiah di atas baca bersama Firman Allah berikut dan buat penilaian sendiri :

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

Dan di sisi Allah jualah segala yang ghaib, tiada sesiapa yang mengetahui apa yang ada di darat dan di laut; dan tidak gugur sehelai daun pun melainkan Ia mengetahuinya, dan tidak gugur sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak yang basah dan yang kering, melainkan (semuanya) ada tertulis di dalam Kitab (Lauh Mahfuz) yang terang nyata. (Surah al-An’am ayat 59)

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

Sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan yang tepat tentang hari Kiamat. Dan Dialah jua yang menurunkan hujan, dan yang mengetahui tentang apa yang ada dalam rahim (ibu mengandung). Dan tiada seorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakannya esok; dan tiada dapat diketahui oleh seseorang itu di bumi negeri manakah ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Amat Meliputi pengetahuan-Nya ( Surah Lukman 34 )

Kenali Syiah – Siapa al Kulani Apa Kitabnya

Al Kulani adalah Abu Ja‘far Muhammad bin Ya‘qub bin Ishaq al-Kulaini al-Razi. Beliau dilahirkan di sebuah kampung bernama al-Kulain atau al-Kulin di Iran. Beliau adalah di kalangan ulama yang masyhur di Ray, Iran. Kemudian beliau telah berpindah ke Baghdad kerana menjadi ketua ulama kepada pengikut Syi‘ah Imam Dua Belas di sana semasa pemerintahan al-Muqtadir. Beliau telah hidup di zaman sufaraa’ (wakil-wakil Imam al-Mahdi a.s) dan mati di Kufah pada tahun 328/329 hijrah bersamaan 939/940 masihi. 

Beliau telah menulis beberapa buah buku di antaranya Usul al-Kafi (Asas asas yang mencukupi), Kitab al-Rijaal, al-Radd ‘ala al-Qaramitah dan lain-lain. Buku beliau yang paling masyhur adalah al-Kafi.  Beliau  telah menulis buku ini selama dua puluh tahun. Buku al-Kafi boleh dibahagikan kepada tiga bahagian.

Bahagian pertama al-Kafi membincangkan mengenai Usul yang mengandungi lapan bab (kutub) seperti kitab akal dan kejahilan, kitab kelebihan ilmu, kitab tauhid, kitab al-Hujjah (kitab ini), kitab iman dan lain-lain, dinamakan al-Usul min al-Kafi atau Usul al-Kafi.

 Bahagian kedua al-Kafi atau Furu‘ membincangkan tentang Furu‘ yang mengandungi dua puluh enam (26) bab (kutub) seperti kitab kebersihan, kitab sembahyang, kitab haid, kitab jenazah, kitab puasa, kitab haji dan lain-lain,  maka ia dinamakan al-Furu‘ min al-Kafi.

Bahagian ketiga Raudhat al-Kafi membincangkan mengenai Furu’, Usul secara ringkas, alam semesta, rawatan penyakit dan lain-lain mengandungi lima ratus sembilan puluh tujuh (597) hadis, maka ia dinamakan Raudhat al-Kafi. Adapun Kitab al-Hujjah  mengandungi 1015 hadis para imam Ahlul Bait a.s.  Ia mengandungi 130 bab yang membincangkan tentang keperluan kepada seorang imam, dunia tidak  sunyi daripada seorang imam, imam dua belas, wasiat Rasulullah s.a.w tentang imamah, keghaiban imam a.s, sejarah para imam a.s, keilmuan mereka a.s dan lain-lain. Kitab al-Hujjah adalah kitab penghujahan para imam a.s tentang imamah  untuk mereka a.s daripada Rasulullah s.a.w.

Dikatakan oleh orang Syiah  Usul al-Kafi-kitab al-Hujjah karangan al-Kulaini ini  sanad dan matannya yang masih tidak terputus dengan para Imam Ahlu l-Bait a.s meskipun terdapat beberapa hadis yang diriwayatkannya secara marfuu’.      Bagaimanapun perlu diambil perhatian bahawa kaedah ilmu hadis Syiah adalah berbedza dengan Sunni kerana SEMUA KATA-KATA IMAM  mereka adalah hadis, kerana Imam adalah maksum seperti rasul, malah lebih daripada rasul.

Maklumat tulisan ini daripada: Parakata Terjemahan Usul al-Kafi-kitab al-Hujjah

Mengenali Syiah: Pengikut Tiga Khalifah Pertama Adalah Sesat

Mari kita mengenali Syiah daripada kitab besar mereka :

Kitab Usul Kafi  – Kitabul Hujah Oleh Kulani – Bab 7  Mangenali Seorang Imam Dan Merujuk [segala perkara] Kepadanya (Ma’rifat al-Imam wa al-Radd ilai-hi)

 

(40)-6. Beberapa orang daripada sahabat kami, daripada Ahmad bin Muhammad bin Khalid, daripada bapanya, daripada orang yang beliau telah menyebutnya, daripada Muhammad bin Abd al-Rahman bin Abu Laila, daripada bapanya, daripada Abu Abdillah a.s telah berkata: Sesungguhnya kamu tidak menjadi soleh (la takunu salihin), sehingga kamu mengetahui; dan kamu tidak mengetahui sehingga kamu membenarkan; dan kamu tidak membenarkan sehingga kamu menyerah kepada empat pintu[1]. Yang pertamanya tidak ada guna melainkan dengan akhirnya.  Tersesatlah mereka yang mengikuti sahabat yang tiga[2] akan kesesatan yang jauh (wa dalla ashab al-Thalathah wa tahu taihan ba‘idan).

 


[1] Taubat dari syirik, kepercayaan kepada tauhid dan risalah, amalan soleh dan mengetahui Hujjah Allah.

[2] Abu Bakr, Umar dan Uthman.

 

Catitan hujung :

Abu Abdillah as  yang menjadi sumber hadis Syiah ini adalah panggilan kepada Imam ke 6 iaitu Imam Jafar As Shadiq as. Beliau adalah dari keluarga atau keturunan Saidina Abu Bakar ra , iaitu melalui jalur Muhammad bin Abu Bakar ra  dan Abdul Rahman bin Abu Bakar ra.  Adakah  dapat diterima akal beliau mencela nenekndanya sendiri. Tapi itu adalah kata-kata ulama Syiah . Awas saudara pembaca , kita ahli sunah dianggap SESAT oleh Ulama Syiah , bukan oleh Imam Jaafar As Sadiq !