Zuhud : Dua Sisi Pangangan

Ibrahim bin Adham r.a ditanya:

Bagaimanakah kamu mendapatkan sifat zuhud?

Beliau menjawab, dengan tiga pekara:

Iaitu aku takut melihat kubur dan tidak ada yang menemaniku,

Aku melihat jalan yang panjang dan tidak ada bekal bagiku

Dan aku melihat Al-Jabar dan tidak ada hujah bagi ku.

Abdullah bin Masud r.a  berpesan:

Tunaikanlah olehmu segala yang telah Allah wajibkan kepadamu,

Nescaya kamu akan menjadi orang yang paling berhamba di antara manusia,

Jauhilah olehmu segala yang diharamkan Allah,

Nescaya kamu akan menjadi sezuhud-zuhud manusia,

Terimalah semua pemberian Allah dengan hati redza

Nescaya kamu akan jadi manusia terkaya.