PDF SANGAHAN SYIAH DLL

KLIK LINK BERIKUT DAN BACA, DAN SAVE UNTUK DIBACA DILUAR TALIAN:

35. SYIAH_RAFIDAH oleh Maulana Mohd Yusof

34.Menjawab Hujah Syiah: Jamak_Qasar Sedekah Allah 
Penulis
Mohd Yaakub bin Mohd Yunus

33. sunni-sunni: Menjawab buku Dialog Suni-Syiah

32. Tafsir Ibnu Katsir Juz 5 : Surah An Nisa 24- 147

31.ISU-ISU KONTROVERSI DALAM SEJARAH PEMERINTAHAN KHULAFA AR RASIDIN  oleh Profesor Madya Dr. Marzuki Haji Mahmood ialah pensyarah di Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau yang berkelulusan Ph. D. dari Universiti al-Azhar, Mesir, merupakan salah seorang pakar Sejarah dan Tamadun Islam, di Malaysia. BUKU INI TIDAK BOLEH DI COPY HANYA UNTUK DI BACA.Lebih baik lagi bila anda membeli buku aslinya.

Bahagian pertama buku ini membicarakan latar belakang dan konsep Khilafah Islamiyah menurut mazhab-mazhab dalam Islam, termasuk juga bidang kuasa para khalifah.
Bahagian kedua menghuraikan isu perlantikan Abu Bakar al-Siddiq r.a. menjadi khalifah yang pertama. Ini berdasarkan pandangan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama’ah dan al-Syi’ah yang disusuli dengan penilaian dan analisis.
Manakalah bahagian ketiga pula berkisar di sekitar isu-isu yang ditimbulkan pada zaman Khalifhah ‘Uthman bin ‘Affan r.a. dan disusuli dengan penjelasan sebenar kedudukan fakta yang berkaitan.
Sementara bahagian keempat pula, perbincangan tertumpu kepada situasi dalam pemerintahan Khalifah Ali bin Abu Talib k.w., khususnya kontroversi yang berpunca dari Perang Jamal, Perang Siffin dan peranan golongan al-Saba’iyah sebagai unsur perosak, serta penilaian terhadap tokoh-tokoh yang terlibat sebagai jalan melihat
kebenaran siapakah sebenarnya mereka.
30. Fatwa Syaikh Yusuf Al Qardhawi Tentang Syiah     Format Word 28 mukasurat. Klik dan Save

29. menyingkap-hakikat-syiah Saiz fail  35.7 MB setebal 662 halaman

28. Mungkinkah Syiah & Sunnah Bersatu—Syaikh Muhibbuddin Al Khatiib

27. SYIAH YANG SESAT DAN MENYESATKAN : risalahsyiah

26. Tafsir HAMKA,HAMKA – Tafsir Al Azhar Juz 30

25. Ibn Katsir : Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Qadr

24. Perlembagaan PAS

23. PILIHAN RAYA APA KATA PERLEMBAGAAN

22. Panduan ibadat Haji, Umrah Dan Ziarah

21. EbookRisalahBantahanSyiah

Bantahan Atas Kesesatan, Manipulasi dan Penipuan Agama Syiah
Risalah 1 : Hadits Ghadir Khum Antara Keyakinan Sunni dan Syiah?
Risalah 2 : Hadits Khulafa’ur Rasyidin Antara Sunni dan Syiah
Risalah 3: Benarkah Imam Bukhari dan Ahli Hadits Sunni Mengambil Riwayat dari Syiah?

20. Ebook-DiAntaraAkidahSyiah

Kapan Munculnya Firqah Rafidhah? Kenapa Syi’ah Dinamakan Dengan Rafidhah? Rafidhah Terpecah       Menjadi Berapa Firqoh (Golongan)? Apakah dimaksud dengan akidah Al Badaa’ yang diimani oleh Rafidhah? Apa Akidah Rafidhah Dalam Masalah Sifat? Apa Keyakinan Rafidhah (Syiah) Terhadap Al Quran-ul Karim Yang Ada Di Tengah-Tengah Kita Sekarang, Padahal Allah Telah Berjanji Untuk Menjaganya? Bagaimana Akidah Rafidhah Terhadap Para Sahabat Rasulullah? Apa Segi Kesamaan Antara Yahudi dengan Rafidhah? Apa Akidah Orang Rafidhah Terhadap Para Imam Mereka? Apa Akidah Raj’ah Yang Diimani Oleh Orang Rafidhah? Apa Akidah Taqiyah Menurut Orang Rafidhah? Apa Keyakinan At-thiinah (Tanah) Yang Diimani Oleh Orang Rafidhah? Apa Akidah Orang Rafidhah Terhadap Ahli Sunnah? Apa Keyakinan Orang Rafidhah Tentang Nikah Mut’ah? Dan Apa Keutamaannya Menurut Mereka? Apa Keyakinan Orang Rofidhah Terhadap Najaf Dan Karbala? Dan Apa Keutamaan Menziarahinya Menurut Mereka? Apa Segi Perbedaan Antara Syi’ah Rafidhah Dengan Ahli Sunnah? Apa Keyakinan Orang Rafidhah Pada Hari Asyura (Sepuluh Muharram) Dan Apa Keutamaannya Menurut Mereka? Apakah Hukum Usaha Mendekatkan Antara Ahli Sunnah Yang Bertauhid
Dengan Rafidhah Yang Musyrik? Apakah Perkataan Para Imam Terdahulu Dan Belakang Tentang Rafidhah (Syi’ah)?

19. 4665625-Hukum-Sedekah-Fatihah-Kepada-Si-Mati

18. 6525101-membaca-alquran-di-atas-kubur

17. 15113071-Ahlul-bait

Siapakah itu ahlul bait Nabi ?

16. 31877323-Akhlak-Imam-Khomeini

15.  AHLUL_BAIT_MENURUT_PANDANGAN_SUNAH_DAN_SYIAH

AHLUL BAIT MENURUT PANDANGAN SUNAH DAN SYIAH
OLEH: DATUK HAJI WAN ZAHIDI BIN WAN TEH

14.  AKIDAH IMAMAH DI SISI SYIAH

AKIDAH „IMAMAH‟ DI SISI SYIAH ISNA ASHARAH DAN KESAN-KESANNYA TERHADAP PEGANGAN AHLI SUNNAH DAN JAMAAH
Oleh:
Datuk Haji Wan Zahidi Bin Wan Teh
Pejabat Mufti Wilayah Persekutua

13.  FADAK KISAH YANG TAK KUNJUNG BERAKHIR

Jika mendengar kata Fadak, yang terbetik pastilah sebuah kisah yang terjadi antara Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dengan Sayyidah Fathimah. Kaum syi’ah yang demikian garangnya “membela” ahlul bait nabi Shalallahu ‘alaihi wa Sallam menjadikan kisah ini sebagai bahan cemoohan atas Khalifah Abu Bakar Ash-
Shiddiq ….

12.  8097012-Ilmu-Jarah-Wal-TaDil

Ilmu ini adalah salah satu cabang ilmu rijal hadis. Ia merupakan neraca untuk menimbang perawi-perawi hadis. Siapakah di kalangan mereka yang boleh diterima hadisnya atau ditolak. Ia adalah satu disiplin yang
menjadi tiang dan tonggak kepada al-Sunnah.

11.  PandanganStatusIbuBapaNabi

JAIS berpandangan, ibu bapa Rasulullah S.A.W. mati dalam keadaan tidak diazab dan tidak dimasukkan dalam neraka kerana berpandukan ayat al-Qur`an Surah Al-Isra 17 : 16 yang maksudnya : “Dan Kami tidak akan mengazab seseorang pun kecuali telah sampai padanya utusan (dakwah) dan dia enggan menerima”.

10.  BIBLE, QURAN & Sains Modern – Dr. Maurice Bucaille

Seorang tabib ahli bedah berkebangsaan Perancis, yaitu Dr. Maurice Bucaille telah mengadakan studi perbandingan mengenai Bibel (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru) dan Qur-an serta Sains modern. Akhirnya
ia mendapat kesimpulan bahwa dalam Bibel terdapat kesalahan ilmiah dan sejarah, karena Bibel telah ditulis oleh manusia dan mengalami perubahan-perubahan yang dibuat oleh manusia. Mengenai Al Qur-an ia berpendapat bahwa sangat mengherankan bahwa suatu wahyu yang diturunkan 14 abad yang lalu, memuat soal-soal ilmiah yang baru diketahui manusia pada abad XX atau abad XIX dan XVIII. Atas dasar itu, Dr. Maurice Bucaille berkesimpulan bahwa Al Qur-an adalah wahyu Ilahi yang murni dan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir.

9. stratigi syiah

LIMA STRATEGI ASAS SYIAH DALAM BERHUJAH DAN JAWABAN AHL ALSUNNAH
KE ATASNYA
1. Mengkhususkan nas yang pada asalnya berbentuk umum.
2. Mengkhususkan perbahasan berdasarkan sebab turun dan kelahiran nas.
3. Jumlah rujukan yang banyak menjadi bukti kebenaran hujah.
4. Adakalanya darjat hadis dinilai sahih dengan merujuk kepada pensahihan al-Hakim di dalam kitabnya al-Mustadrak.
5. Menggunakan pendekatan psikologi untuk menarik keyakinan orang awam.

8.  sekilas-syiah

SELAYANG PANDANG SEJARAH ROFIDHOH
Di bawah ini adalah ringkasan sejarah kelompok rofidhoh, kangker yang menggerogoti umat islam, akan kita bahas peristiwa penting dalam sejarah mereka dengan menyebutkan peristiwa yang secara langsung berkaitan dengan mereka.
14 H. Peristiwa yang terjadi pada tahun 14 H inilah pokok dan asas dari kebencian kaum rofidhoh terhadap Islam dan kaum muslimin, karena pada tahun ini meletus perang Qodisiyyah yang berakibat takluknya
kerajaan Persia majusi, nenek moyang kaum rofidhoh. Pada saat itu kaum muslimin di bawah kepemimpinan Umar bin Khottob Radhiyallahu Anhu………

7.  keajaiban_syiah

BATASAN AURAT
Karaki berkata: “Bila kamu menutup kemaluanmu maka benar-benar telah menutup aurat.” (Al Kaafi 6/501 Tahdzibul Ahkam 1/ 374), sedangkan pantat, yang diangap aurat adalah lobang dubur, bukan dua pantat, dan paha juga bukan termasuk aurat.
Shodiq AS berkata: “Paha tidak termasuk aurat”, bahkan Imam Al Baqir As telah mengecat auratnya dan membalut lubang kemaluannya (Jamial Maqosid Lilkaraki 2/94, Al Mu’tabar karangan Al Hulli 1/222 Muntaha Tolab 1/39, Tahrirul Ahkam 1/202, semuanya karangan Al Hulli, Madarikul Ahkam 3/191) …..

6.  338_Perlembagaan_Persekutuan

Diperkenalkan pertama kali sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada Hari Kemerdekaan : 31 Ogos 1957. Berikutnya diperkenalkan sebagai Perlembagaan Persektuan Malaysia pada Hari Malaysia : 16 September 1963

5.  PEMURNIAAN-SEJARAH umur aishah

PEMURNIAAN SEJARAH : UMUR SAIDATINA ‘AISHAH SEWAKTU BERNIKAH
DENGAN RASULULLAH S.A.W.

Tulisan Hazrat Allama Mohammad Habibur Rahman Kandhalwi (almarhum), dikenali sebagai salah seorang ulama yang unggul di India -Pakistan. Dalam satu masa yang sama, dia merupakan seorang hafiz dan qari, ulama yang terkemuka dalam bidang tafsir dan hadis, juga seorang penyusun dan pengarang kepada kajian akademik yang tinggi serta penterjemah bahan-bahan akademik dari Bahasa Arab ke Bahasa Urdu.

Kertas kerja ringkas ini adalah berhubung dengan sesuatu isu yang sangat sensitif dan penting. Ia adalah mengenai umur Ummul Mu’minin Saiditina ‘Aishah Siddiq (r.a), semasa berkahwin dan mula tinggal bersama Rasullullah s.a.w. Isu ini menjadi perbahasan berlarutan di antara ulamak dan penyelidik sejak dahulu. Tuan
Allama telah mengemukakan idea baru dalam isu ini dan telah menyelesaikan masalah yang penting dan selalu dipertikaikan ini , dan telah berjaya menentukan ‘umur’ sebenar Saidatina ‘Aishah (r.a) berpandukan kepada Ilmu Rijal dan pernyataan para sahabat r.a., ahli hadis dan ahli tafsir, termasuklah pernyataan mutlak oleh
Ummul Mu’minin r.a. sendiri.

4.  Meluruskan-sejarah-tragedi-terbunuhnya-utsman-bin-affan-abuyaala

Penulis kitab ini adalah Al Imam Al Qodhi Abi Ya’la Muhammad bin Husain Al Fara’ yang diriwayatkan oleh anaknya Abil Husain Muhammad darinya, kemudian diteliti (tahqiq) oleh Syaikh Abdul Hamid bin Ali Al Faqihi .

E-book 54 halaman ini adalah Muqoddimah (pendahuluan) dari kitab beliau – Rahimahullah- yang berjudul “Tanzihu Kholil Mu’minin Mu’awiyah bin Abi Sufyan min Dzulmi wal Fisqi fii Mutholabatihi bi Da mi Amiril Mu’minin Utsman bin Affan ” kemudian diterbitkan dalam edisi Bahasa Indonesia dengan judul “Meluruskan Sejarah Tragedi Terbunuhnya Utsman bin Affan”

Kandungan  e-book ini seperti berikut:

DAFTAR ISI

DARI PENERBIT……………………………………………………………………………………………………MS 3

FITNAH PADA MASA DZUN NURAIN UTSMAN BIN ‘AFFAN    …………………………………………….. 5

PERGERAKAN AHLUL FITNAH DAN SIKAP UTSMAN TERHADAP MEREKA………………………… 14

PENGEPUNGAN DAN SYAHIDNYA UTSMAN………………………………………………………………… 19

USAHA-USAHA UTSMAN UNTUK MENGHENTIKAN PENGEPUNGAN………………………………… 22

DETIK-DETIK SYAHIDNYA UTSMAN……………………………………………………………………………. 25

KHILAFAH ALI BIN ABI THALIB………………………………………………………………………………….. 28

SIKAP PENDUDUK DAERAH LAIN TERHADAP BAIAT ALI BIN ABI THALIB…………………………. 34

SIKAP ALI BIN ABI THALIB TERHADAP PARA PEMBERONTAK……………………………………….. 35

SIKAP MUAWIYAH BIN ABI SUFYAN TERHADAP BAIAT ALI BIN ABI THALIB…………………….. 42

PENUTUP……………………………………………………………………………………………………………… 53

3.  MENGAPA AKU TINGALKAN SYIAH

Karangan Al-Syeikh Al-Allamah Dr. Sayid Husain Al-Musawi Al-Husaini.

Buku ini sebenarnya satu lagi pendedahan secara akademik yang sekali gus membongkar beberapa perkara
pokok pegangan Syiah Imamiah. Yang penting bagi setiap pembaca ialah dapat membezakan antara pegangan Imam-imam Dua Belas yang tulen dan penyelewengan yang dilakukan oleh beberapa orang tokoh Syiah khususnya selepas tahun 329 H.

2.  Ahlussunah VS Wahabi

Saya masukan maklumat perbedaan pendapat dengan wahabi, bukan bertujuan menambah permusuhan, tetapi sebagai tambahan ilmu. Maklumat ini disediakan oleh individu yang tidak suka kepada wahabi. Saya suka jika ada hujah balas daripada penyokong wahabi keatas dokumen ini. Kalau lah Dr Juanda  atau DR MAZA  atau sapa-sapa dapat kupas hujah-hujah ini cukuplah baik, terutama bagi orang yang kurang ilmu macam saya….

1. Al-Raheeq_al-Makhtum

Kitab Sirah Nabi s.a.w oleh Syeikh Safy al-Rahman al-Mubarakfuriyy, India. Beliau adalah Pemenang Hadiah Pertama Pertandingan Seerah Rabitah Alam Islam, Mekkah. Ebook ini setebal 333 muka surat.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s