Kalimah Allah : Surah Al Mu’minuun 84 – 89

Kalimah Allah

Tanyakanlah wahai Muhammad:

Kepunyaan siapakah bumi ini dan segala yang ada padanya,

kalau kamu mengetahui?


Mereka akan menjawab:

Kepunyaan Allah.

Katakanlah:

Mengapa kamu tidak mahu beringat?


Tanyakanlah lagi:

Siapakah Tuhan yang memiliki dan mentadbirkan langit yang tujuh,

dan Tuhan yang mempunyai Arasy yang besar?


Mereka akan menjawab:

Semuanya kepunyaan Allah.

Katakanlah:

Mengapa kamu tidak mahu bertaqwa?


Tanyakanlah lagi:

Siapakah yang memegang kuasa pemerintahan tiap-tiap sesuatu,

serta ia dapat melindungi segala-galanya

dan tidak ada sesuatu pun yang dapat diperlindungi daripada kekuasaan-Nya

jika kamu mengetahui!


Mereka akan menjawab:

Segala-galanya dikuasai Allah.

Katakanlah:

Jika demikian, bagaimana kamu tertarik hati kepada perkara yang tidak benar?

_______________

– Al Quran  Surah Al Muminun  84 – 89

Juga baca yang berkaitan dengan  kalimah Allah di SINI