Perlembagaan Persekutuan: Kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan.

Perkara 10. Kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan.
(1) Tertakluk kepada Fasal (2), (3) dan (4)—

(a) tiap-tiap warganegara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara;

(b) semua warganegara berhak untuk berhimpun secara aman dan tanpa senjata;

(c) semua warganegara berhak untuk membentuk persatuan.

 

Perlembagaan Persekutuan selengkapnya boleh dibaca di:

https://aburedza.files.wordpress.com/2011/07/338_perlembagaan_persekutuan.pdf