Sheikh Muhaddith Abdullah Siddiq al-Ghummari: Sampai sedekah bacaan al Quran kepada si Mati

Hujah menyokong sampainya sedekah bacaan al Quran kepada si Mati oleh  Sheikh Muhaddith Abdullah Siddiq al-Ghummari dalam e book  98 halaman boleh baca atau download di sini :

http://www.scribd.com/doc/22154271/4665625-Hukum-Sedekah-Fatihah-Kepada-Si-Mati

Antara kandungan buku setebal  98 halaman ini seperti berikut :

 • Latar belakang penulis
 • Mukadimah
 • Pendapat Ulama  didalam masalah menghadiahkan bacaan kepada si mati
 • Jawapan kepada mereka yang mengatakan bacaan tidak sampai kepada si mati
 • Dalil dalil mereka yang mengatakan sampai kepada si mati
 • Penutup
 • Rujukan
    
  

 

 
 !”#
$% &””’ ()

* 
+
,
#
,# (-

) %#
“
.+
.
 (/

0 !
 
-

- %#
“
. 
1

2 ”

+

””
.
 .
“
.#
,

#


+ 
3

1 
4″
#
!

+
#
+”
#

#


+ *0

3 5
6

#

#
!

+
#

 ,

+”
#

#


+ *1

/ 
4″
#
!

+
#


#


+ –


( + 30


7#
 31