Kufur dan Cahaya Iman

Kufur dan Cahaya Iman


Dan adakah orang yang mati (hatinya dengan kufur),

kemudian kami hidupkan dia semula (dengan hidayah petunjuk),

dan kami jadikan baginya cahaya (iman)

yang menerangi

(sehingga dapatlah ia membezakan antara yang benar dengan yang salah, dan dapatlah)

ia berjalan dengan suluhan cahaya itu dalam masyarakat manusia,

(adakah orang yang demikian keadaannya)

sama seperti yang tinggal tetap di dalam gelap-gelita (kufur),

yang tidak dapat keluar sama sekali daripadanya?

Demikianlah (sebagaimana iman itu diperlihatkan keelokannya kepada orang-orang yang beriman),

diperlihatkan pula pada pandangan orang-orang yang kafir itu akan keelokan apa yang mereka telah lakukan (dari perbuatan kufur dan segala jenis maksiat).

QS Al an Am 122