Malu Sebahagian Daripada Iman

Pengajian Hadis    (Malu Sebahagian Daripada Iman)

( Di Bentang Kepada Kelas Tafaqquh Guru-Guru Takmir Negeri Perlis Oleh Ustaz Yaali bin Dahaman Imam Masjid al-Syakirin Orang Mata Ayer Perlis 6 Mei 2012)

“Ertinya: “Daripda Abu Mas`ud Uqbah bin Amru al-Ansari al-Badri  r.a. berliau berkata: “Rasul Allah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya di antara ajaran yang didapati oleh manusia daripada kalam (perkataan) para Nabi yang terawal ialah: “Apabila kamu tidak malu maka buatlah apa yang kamu suka”. Riwayat al-Bukhari.

Pengajaran hadis;

1    Diantara warisan para nabi. Sifat malu adalah asas kepada akhlak yang mulia mendorong sesaorang untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhkan diri dari keburukan, sebab itu sifat ini menjadi warisan para nabi terdahulu yang tidak dimansuhkan dalam syariat mereka. Sifat ini diamalkan sejak dulu dan menjadikan  para Nabi   mashur dikalangan umat manusia.

Sifat malu telah menjadi warisan sehingga Nabi terakhir Muhammad s.a.w.,  telah dijelaskan  dalam al-Quran, dengan itu kita juga diminta berpegang dengan sifat  ini  sebagai  warisan kepada kita, dengan berpegang kepada sifat malu ini akan  mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan harian  sebagai hamba Nya yang beriman.

2. Makna Hadis. Ulamak telah menyebut tiga makna bagi hadis ini;

2.1   Perintah dengan ancaman dan janji buruk, seolah-olah Rasul Allah s.a.w. bersabda; “Kalau kamu tidak malu maka buatlah apa sahaja yang kamu suka, Allah akan membalas kamu dengan balasan yang amat pedih”.  Terdapat perintah yang serupa ini ditujukan kepada orang kafir:

Ertinya; “Buatlah apa yang kamu kehendaki”.

 2.2   Perintah dengan makna cerita, seperti sabda Nabi s.a.w.

Erinya; “Maka dia hendaklah menyediakan tempatnya didalam Neraka”.

Difahami dari hadis ini bahawa orang yang tidak ada rasa malu dia akan melakukan sesuatu mengikut kesukaannya, perasaan malu dapat mengawal sesaorang dari melakukan sesutu yang hina dan keji, sebaliknya  siapa yang yang tidak malu akan tenggelam dalam kemunkaran dan kemaksiatan.

2.3  Perintah dengan makna mengharuskan, seolah-olah maknanya, kalau kamu tidak malu kepada Allah dan manusia buatlah mengikut kehendak kamu kerana perbuatan itu adalah harus,  ini bermakna  kalau sesuatu perkara tidak ada tegahan dari hukum syarak adalah harus.

Yang paling benar dari pandangan  diatas ialah makna yang pertama, namun begitu Imam al-Nawawi memilih pandangan ketiga dan ulamak lain seperti Abu Ubaid bin al-Qasim bin Sulaiman, Ibnu Qutaibah dan Muhammad bin Nasr al-Marwadi  memelih pandangan kedua.

BACA SELANJUTNYA DI

http://masjidassyakirin.wordpress.com/2012/08/29/malu-sebahagian-daripada-iman/

Ke Mana Perginya Roh Setelah Keluar Dari Badannya.

Oleh Ustaz Ya Ali Dahaman, Imam Masjid As Syakirin

Diriwayatkan oleh al-Hafiz Abu Na`im bahawa apabila malaikat mengambil roh sesaorang dia akan membawa hingga bertemu dengan Allah Azzawajalla. Jika roh itu termasuk daripada orang yang baik dan beriman ia mendapat kebahgiaan,  Allah akan berfirman kepada Malaikat. “Bawalah dia dan perlihatkan   tempatnya di dalam syurga”.  Malaikat akan membawanya ke dalam syurga. Aapabila jasadnya dimandi dan dikapankan akan diletak bersama dengan jasadnya,   ketika  jasadnya diusung  ia boleh mendengar suara  orang yang berbicara tentang dirinya sama ada baik atau buruk.

Apabila  disembahyang   dan dikuburkan, pada masa itu roh akan dikembalikan ke jasadnya untuk disoalkan oleh dua orang malaikat yang ditugaskan untuk menyoal orang mati, dan seterusnya akan memberitahu tempatnya selepas itu berdasarkan baik buruk amalannya.

Amru bin Dinar pernah berkata; “Setiap roh orang yang mati berada ditangan malaikat, ia boleh melihat jasadnya ketika dimandikan, dikapankan, bagaimana jasadnya diusung  dan dimasukkan ke dalam kubur. Dalam riwayat lain ditambah;  dan dikatakan kepadanya  Ketika berada diatas katilnya, “dengarlah percakapan orang-orang yang berbicara tentang dirimu sama ada baik atau buruk”.

Baca selanjutnya di  http://masjidassyakirin.wordpress.com/2011/12/01/ke-mana-perginya-roh-setelah-keluar-dari-badannya/

Akhir Hidup Yang Buruk Bergantung Kepada Amalan Di Akhir Hayatnya

Imam 1 Masjid As Syakirin, Ustaz Ya Ali bin Dahaman, menulis di Laman Masjid As Syakirin:

Akhir Hidup Yang Buruk Bergantung Kepada Amalan Di Akhir Hayatnya

Saidatina  A`ishah telah berkata; bahawa Nabi s.a.w. banyak berdo`a dengan ;

Ertinya: “Wahai Allah yang membalikkan hati tetapkanlah hatiku atas  keta`atan kepadaMu, lalu aku bertanya; wahai Rasul Allah sesungguhnya engkau banyak berdo`a dengan do`a ini adakah engkau takut?. Jawab Baginda; “Wahai Aishah apa yang membimbangkan aku bahawa hati manusia terletak antara dua   jari-jari Allah yang Jabbar,  jika sekiranya Dia akan mengubahkan hati hambaNya Dia akan mengubahnya”.

Ulamak telah berkata; Bahawa hidayah kepada agama Islam adalah urusan Allah,   hidup dengan Istiqamah dalam Islam juga urusanNya, baik buruk akhir hayat kita juga ketentuan Allah. Kehendak kita tidak boleh mengatasi kehendak Allah, oleh itu jangan kamu rasa bangga dan kagum dengan iman, amalan, sembahyang , puasa dan seluruh amalan yang kamu kerjakan, ini semuanya walaupun hasil kerjamu  sebenarnya adalah berlaku dengan kemurahan dan pemberian Allah kepadamu, sekiranya kamu rasa bangga dengan amalan tersebut seolah-olahnya kamu berbangga dengan harat orang lain yang kamu miliki, justeru bila-bila sahaja Allah boleh mengambil semula darimu, seperti musibah yang berlaku diatas muka bumi yang melenyapkan lalu hilang segala manfaatnya seperti rebut dan banjir. Demikian juga hal manusia yang berimam sebelah petang hingga jatuh matahari, lalu bangun sebelah paginya berubah menjadi manusia yang zalim dan jahat..Ini semuanya adalah uruasan Allah Yang Berkuasa Lagi Bijaksana terhadap hambaNya

 

Baca selanjutnya di : http://masjidassyakirin.wordpress.com/2011/10/12/akhir-hidup-yang-buruk-bergantung-kepada-amalan-di-akhir-hayatnya/

Mengingati Mati, Kelebihan dan Persiapan Untuknya

Kuliah Subuh Pada  3 April 2011 Di Masjid al-Syakirin Oran Mata Ayer Perlis

Oleh Ustaz Ya ali bin Dahaman Iman Masjid al-Syakirin

 Sambungan (Harus Bercita-cita dan Berdo’a Untuk Mati Jika Bimbang Hilang Pegangan Agamanya)

Adapun hadith yang menceritakan   tetang keberatan yang berlaku ketika menerima musibah,  kerana dibimbangkan   terganggu  amalan agamanya, dan dia lemah dan bimbang sekiranya hilang daya upaya dirinya ketika beramal dengan Islam, bukanlah   kebimbingan dengan sakitnya dari sudut pizikal jasadnya dan  seumpamanya,   seperti bimbang akan hilang harta miliknya. Dalam kontek ini Rasul Allah s.a.w. pernah membimbing kita ketika berhadapan dengan musibah mati seperti do’a Baginda:

“اللهم انى أسالك فعل الخيرات ، وترك المنكرات ، وحب المساكبن ، واذا أردت – ويروى أدرت – فى الناس فتنة فاقبضنى اليك غير مفتون”.

 Ertinya: “ Ya Allah, Ya Tuhan ku aku pohon kepadam Mu amalan yang baik,   meninggal yang munkar,   kasih terhadap orang   miskin,   jika sekirannya aku ditakdirkan berlaku fitnah dikalangan manusia ambillah nyawaku  tanpa sebarang ujian yang berat”.

Riwayat Imam Malik.

Saidina Umar r.a pernah berdo’a;   “Ya Allah sesungguhnya telah lemah kekuatanku, amat berat perjalanan hidupku, dan telah berlaku suasana yang buruk dilaklangan rakyatku, ambillah diriku kesisi Mu tanpa menghilangkan kebaikann dan tidak mengurankannya”.  Lepas itu   tidak  sampai  sebulan masanya. Baginda telah wafat. Khabar ini diriwayatkan oleh Imam Malik.

Umar bin Abdul Bar telah menulis dalam kitabnya “al-Tamhid wa-al-Istizkar” hadith dari Zaadan bin Umar, dari al-Kindi, katanya,” Ketika aku duduk bersama ‘Abis al-Ghifari diatas bumbung rumah tiba-tiba dia melihat orang ramai sedang mengurus jenazah yang mati disebabkan oleh ta’un lalu dia berkata; “ Hai ta’un amillah nyawaku, dia berkata sebanyak tiga kali, lalu Alim al-Kindi berkata kapadanya; kenapa kamu kata demikian? Apakah kamu tidak pernah mendengar  Rasul Allah s.a.w. telah bersabda;

“لا يتمنين أحدكم الموت فانه عند ذلك انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب”

Ertinya:janganlah seorang daripada kamu bercita-cita untuk mati, maka sesungguhnya ketika itu (mati) terputus amalannya dan tidak ditolak sesuatu daripadanya maka semuga  dia sempat untuk bertaubat”.

 

Ibnu Abas telah berkata; Aku pernah mendengar Nabi s.a.w. bersabda;

“بادروا بالموت ستا: امرة السفهاء ، وكثرة الشرط وبيع الحكم ، واستخفافا بالدم ، وقطيع الرحم ، ونشئا يتخذون القران مزامير ، يقدمون الرجل ليغنيهم بالقران وان كان أقلهم فقها”.

Ertinya; Segeralah   (lebih baik) kamu   mati   sebab enam perkara; ketika pemimpin dari orang yang bodoh, banyak syarat untuk beragama hingga menjual hukum-hakam, senanag berlaku pertumpahan darah, memutuskan silaturahim, al-Quran dibaca  umpama seruling, al-Quran digunakan untuk mencari kekayaan  walaupun mereka kurang kefahaman hukum-hakam”.

Bab Mengingati Mati, Kelebihan dan Persiapan Untuknya

Al-Nisaii meriwayatkan hadith dari Abu Hurairah katanya; Sabda Rasul Allah s.a.w.

 “اكثروا ذكر هادم اللذات”

Ertinya, “Perbanyakkan ingat  terhadap perkara yang menghilangkan kelazatan hidup(mati)”.

baca selanjutnya di:

http://masjidassyakirin.wordpress.com/2011/04/27/mengingati-mati-kelebihan-dan-persiapan-untuknya/

ROH ORANG-ORANG YANG BERIMAN DISISI ALLAH

Kuliah Subuh Masjid al-Syakirin Oran Mata Ayer Perlis

Oleh

Ustaz Yaali Dahaman Imam Masjid al-Syakirin Oran Mata Ayer Perlis

ROH ORANG-ORANG YANG BERIMAN DISISI ALLAH

Pendapat yang mengatakan, roh orang yang beriman berada disisi Allah dan tidak menukuk tambah pandangan mereka, adalah pendapat yang beradab dengan Kalam Allah iaitu al-Quran, dimana firman Allah yang bermaksud: “Bahkan mereka hidup disisi Tuhan Mereka dan mendapat rezeki dari Nya”. Ali Imran: 169.

Golongan ulamak ini berpandangan demikian berdalilkan;

Antaranya; Hadis dari Abu Hurairah r.a. bererti; “Apabila keluar roh sesaorang yang meninggal dunia lalu dibawa naik    sehingga sampai ke langit di sisi Allah a.w.j. , jika roh itu dari seorang yang   buruk amalannya tidak akan   dibuka pintu langit lalu dihantar semula kekuburnya”. Riwayat Amad, Ibnu Majah dan al-Baihaqi.

Kata Abu Dardak al-Tayalisi dari Abu Musa al-Shaari,  beliau berkata; “Roh orang yang beriman berbau harum selepas keluar dari   badanya,   kemudian dibawa oleh malaikat yang menguruskanya hingga bertemu dengan malaikat-malaikat di langit lalu mereka bertanya;   bau apa ini?  Maka dijawab; ini adalah pulan bin pulan yang beramal begini dan begini dimasa hidupnya iaitu amalan yang baik, mereka berkata; selamat datang kamu dan dia, mereaka menyambutnya lalu dibawa naik ke atas menerusi pintu-pintu yang dibawa naik amalannya,   bila  sampai di langit teratas teranglah langit seperti cahaya matahari hinggalah sampai ka Arasy”.

Adapun roh orang kafir, bila dicabut dari badan  dan dibawa naik ke atas lalu bertanya malaikat di langit,  bau apa ini? Lalu dijawab; ini pulan bin pulan yang beramal  begini dan begini kerana amalannya buruk, seterusnya malaikat berkata, jangan bawa kemari dan kembalikan kedalam kuburnya”.

Kata al-Makki bin Ibrahim ketika menceritakan  kata-kata Khuzaifah bin al-Yaman; “Semua roh berdiri di hadapan al-Rahman menunggu janjinya hingga ditiupkan sangka-kala”.

Kata Sifian bin Uyainah; Sebaik sahaja al-Zubair dibunuh dan disula, ibnu Umar datang untuk mengucap ta’ziah kepada ibunya Asmak lalu berkata; hendaklah puan bertaqwa kepada Allah dan bersabar, sesungguhnya mayatnya tidak berguna apa-apa, roh yang telah mati berada disisi Allah, lalu beliau menjawab; yang menghalangi aku bersabar kerana telah sampai kepada aku berita bahawa kepala Yahya bin Zakaria telah dihadiahkan kepada pelampau-pelampau Bani Israil”.

Jarir telah menceritakan dari Hilal bin Yasaf berkata; “Ketika kami duduk bersama Ka’ab, Rabi’ bin Khasim dan Khalid bin ‘Ar’arah bersama orang ramai., lalu datang Ibnu Abbas dan diberitahu kepada kami, ini Ibnu Abas anak bapa saudara Nabi kamu, kami diminta memberi tempat duduk kepadanya, kemudian Ibnu Abas bertanya kepada Ka’ab; semua yang ada dalam al-Quran  saya telah menegetahuinya melainkan empat perkara, minta terangkan kepada saya, antaranya; apa dia Sijjin? Apa dia Illiyun? Apa dia Sidratul Muntaha? Dan apa maksud firman Allah kepada Nabi Idris;  bermaksud; “Dan Kami angkatkan dia ketempat yang tinggi”. Maryam:57.

Bahan bacaan Kitab al-Roh karangan Ibnu Qaiyim, hal:273.

Sumber : http://masjidassyakirin.wordpress.com/