Jangan Marah

Zaid bin Sa`nah telah berjumpa dengan Nabi s.a.w. sebelum beliau memeluk Islam dengan tujuan untuk menguji tentang sifat Baginda sebagai seorang Nabi, iaitu lemah lembut yang mengatasi sifat marah dan  bila berdepan dengan orang yang  terlalu jahil   melainkan akan bertambah lemah lembut baginda, Zaid telah menuntut hutangnya dari Baginda Nabi s.a.w.yang belum sampai masanya dengan sikap yang kasar dan keras, lalu disambut  oleh Baginda dengan lapang dada dan senyum manis, sebaliknya Umar telah memarahi lelaki tersebut, kemudian Nabi s.a.w. telah menunjukkan kepada mereka berdua sebagai mengajar dan mendidik dengan sabdanya;

” أنا وهو كنا أحوج الى غير هدا يا عمر ، تأمرنى بحسن القضاء ، وتأمره بحسن التقاضى”

Ertinya; Aku dan dia, kami sebenarnya lebih berhajat kepada selain daripada ini wahai Umar! Kamu sepatutnya menyuruh aku  supaya melakukan pembayaran dengan baik dan menyuruhnya supaya menuntut hutang dengan cara yang baik”.

 Lepas itu Nabi s.a.w. membayar hutang dan lelaki tersebut terus memeluk Islam.

Baca selanjutnya TIP MERAWAT KEMARAHAN DI:

http://masjidassyakirin.wordpress.com/2011/04/30/jangan-marah-bagi-kamu-syurga/

Kazaf : Hudud atau Ta’zir?

Muka Surat 55 Qanun Jinayah Syariah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Quran Dan Hadis

Pekara 38: KAZAF

Petikan daripada (mulai muka surat 55)  Kitab :Qanun Jinayah Syariah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Quran Dan Hadis  KARANGAN HAJI SAID HAJI IBRAHIM, BEKAS MUFTI SABAH

38.1.  Ialah melemparkan tuduhan zina kepada orang yang baik lagi suci atau menafikan keturunannya. (Nihayah al-Muhtaj: 7/139)

38.2. Qazaf dalam jinayah syar`iyah terbahagi kepada dua bahagian:

i. Qazaf yang pesalah-pesalahnya boleh dikenakan hukuman hudud, seperti seseorang menuduh seseorang yang baik lagi suci berzina tanpa mengemukakan 4 orang saksi lelaki yang adil.

ii. Qazaf yang pesalah-pesalahnya boleh dikenakan hukuman ta`zir, seperti seseorang menuduh seseorang yang lain kufur, mencuri, minum arak atau murtad dan sebagainya, termasuk mencaci, memaki dan lain-lainnya yang boleh menjatuhkan maruah seseorang dan menghinanya.

(Hukuman ta`zir maksudnya ialah bentuk hukuman itu diserah kepada kebijaksanaan kerajaan atau pemerintah; samada nak denda, nak penjara, atau nak macamana ka, terpulang kepada kebijaksanaan pemerintah.)

Pekara 39: Hukum Qazaf

39.Menuduh seseorang yang baik lagi suci berzina tanpa mengemukakan 4 orang saksi lelaki yang adil, hukumnya adalah haram dan termasuk dalam dosa besar dan wajib dikenakan hukuman had qazaf (sebat) sebanyak 80x sebat, dan tidak boleh diterima penyaksiannya selama-lamanya, kerana dia adalah orang yang fasiq. Firman Allah swt yang bermaksud,

“Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawa 4 orang saksi, maka sebatlah mereka 80x sebat, dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya, kerana mereka itu adalah orang-orang yang fasiq.” (Surah an-Nur:4)

Pekara 40 : Penuduh yang boleh dikenakan hukuman had qazaf.

 40.1.Seseorang yang menuduh seseorang yang lain berzina yang boleh dikenakan hukuman had qazaf ke atasnya adalah tertakluk di bawah 5 syarat:

i.Berakal

ii.Baligh

iii.Kemahuan sendiri

iv.Mengetahui haramnya qazaf

v.Bukan ibubapa dan datuk hingga ke atas kepada orang yang dituduh

40.2. Jika orang yang menuduh itu gila atau kanak-kanak yang belum baligh, tidak boleh dikenakan hukuman had qazaf ke atas mereka. Ini adalah berdasarkan hadith Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari; mafhumnya,

“Allah tidak akan menyiksa 3 golongan manusia, iaitu kanak-kanak sehingga ia baligh, orang yang tidur sehingga ia bangun dari tidurnya, dan orang yang gila sehingga ia sembuh dari gilanya.” (Riwayat Bukhari dalam al-Sahih)

40.3. Seseorang yang dipaksa untuk membuat tuduhan (bukan dengan kemahuannya sendiri) menuduh seseorang yang lain berzina, tidak boleh juga dikenakan hukuman had qazaf ke atas mereka. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud,

“Allah mengangkatkan (menghapuskan) dosa umatku yang tersilap dan terlupa dan dosa mereka yang dipaksa melakukan sesuatu kesalahan.” (HR Tabrani dari sanad yang sahih).

40.4. Kanak-kanak yang belum baligh dan telah mumaiyiz yang menuduh seseorang berzina tidak boleh dikira sebagai kesalahan qazaf yang boleh dikenakan hukuman had qazaf, tetapi kanak-kanak yang telah mumaiyiz itu wajib dikenakan ke atasnya hukuman ta`zir.

40.5. Orang yang tidak mengetahui haram qazaf tidak boleh dikenakan hukuman had qazaf ke atasnya, kerana di antara syarat-syarat orang yang menuduh seseorang itu berzina yang boleh dikenakan hukuman had qazaf yang disebutkan dalam perkara 40 (iv) ialah orang yang mengetahui haram qazaf itu.

40.6. Jika seorang bapa atau ibu menuduh anaknya berzina, atau datuk hingga ke atas menuduh cucunya melakukan zina, mereka itu tidak boleh dikenakan hukuman had qazaf sebagaimana yang disebutkan dalam perkara 40 (v).

Pekara 41: Syarat-syarat Orang yang di Tuduh

41.Orang yang dituduh melakukan zina yang boleh dikenakan hukuman qazaf ke atas orang yang menuduh secara palsu mestilah orang yang dituduh itu mempunyai syarat-syarat berikut :

41.a) Orang yang dituduh tadi diketahui orangnya (dikenal pasti orang yang dituduh itu), sekalipun ia telah meninggal dunia (mati).

41. b) Orang yang dituduh itu seorang yang baik dan bersih daripada perbuatan zina dan terpelihara kehormatannya dari sebarang kejahatan.

Pekara 42: Menuduh orang berzina atau menafikan keturunannya.

42.1) Seseorang yang menuduh seseorang yang lain melakukan zina atau menafikan keturunannya, dimana orang yang menuduh itu tidak dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang menuduh itu wajib dikenakan hukuman had qazaf sebagaimana yang diperuntukkan dalam perkara 39 yang berlandaskan firman ALLAH TA`ALA dalam Surah an-Nur ayat 4.

42.2) Jika tuduhan itu bukan tuduhan berzina, atau bukan pula menafikan keturunan, misalnya seseorang menuduh seseorang yang lain murtad, atau minum arak, atau mencuri, maka orang yang menuduh itu tidak boleh dikenakan hukuman had qazaf, tetapi hendaklah dikenakan hukuman ta`zir.

43.3) Jika tuduhan seseorang ke atas orang yang melakukan zina itu tidak cukup syarat-syarat yang membolehkan penuduh tadi dikenakan hukuman had qazaf, maka penuduh itu hanya boleh dikenakan hukuman ta`zir sahaja – tidak boleh dikenakan hukuman had qazaf.

BACA SELANJUTNYA DI DALAM KITAB :

Qanun Jinayah Syariah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Quran Dan Hadis

InsyAllah BERSAMBUNG

________________________________________

Petikan daripada mulai muka surat 55 Kitab :Qanun Jinayah Syariah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Quran Dan Hadis

KARANGAN HAJI SAID HAJI IBRAHIM, BEKAS MUFTI SABAH

Buku ini menjeiaskan kadudukan hukuman hudud dalam Undang-Undang Islam mangikut peruntukan hukum Syara’ yang disebutkan di dalam Quran dan Hadis dan yang dikuatkuasakan dalam ”Qanun Jinayah Syar’iyah”

Hukuman Hudud adalah Hukuman Allah yang telah ditetapkan dan ditentukan hukumannya di dalam Quran dan Hadith. Dan adalah juga Haq Allah yang tidak boleh diistilahkan hukuman hudud itu selain dari hudud Allah, kerana di dalam Quran dan Hadith hukuman hudud itu hanya satu sahaja, tidak ada hukuman hudud yang lain lagi.

Hukuman hudud yaag berteraskan Quran dan Hadith tidak boleh diketepikan dan tidak boleh dihalang perlaksanaanya oleh undang-undang  yang di buat oleh manusia, kerana undang-undang yang digubal oleh manusia itu tidak boleh mengatasi undang-undang Allah dan menolak Wahyu Ilahi.

Oleh itu buku ” Qanun Jinayah Syar’iyah” ini memberi manfaat dan faedah yang besar terhadap pembaca, pengkaji dan perujuk, khususnya peminat undang-undang Syar’iyah yang ingin untuk mengetahui hakikat sebenar kes-kes yang boleh didakwa dan yang dikenakan hukuman hudud serta cara-cara penghakiman kes-kas itu.

Buku setebal 514 halaman ini di terbit oleh Darul Makrifah KL, sangat baik untuk di beli sebagai bahan rujukan.

Atau boleh di baca syarahan kitab ini yang lengkap dengan contoh dan sebagainya  oleh ustaz Ahmad Jailani   di:

http://alkhatab.tripod.com/id1.html

di Post dari INTIKMA Resort Shah Alam

Suruhan bermubahalah : Menekuni Ali ‘Imran Ayat 59-63

Mubahalah ialah masing-masing pihak diantara orang-orang yang berbeda pendapat mendoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, agar Allah menjatuhkan la’nat kepada pihak yang berdusta.
Dalam sirah nabi peristiwa mubahalah pernah berlaku, Nabi mengajak utusan Nasrani Najran bermubahalah tetapi mereka tidak berani dan ini menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad s.a.w.
Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan seorang pelayan dan majikan datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Baginda mengkehendaki kedua-duanya mengadakan sumpah pengutukan. Tetapi salah seorang daripada keduanya berkata: “Janganlah engkau mengeluarkan sumpah kutukan itu. Demi Allah, sekiranya dia Nabi yang benar lalu dia meminta kita mengadakan sumpah kutukan, nescaya kita tidak akan mendapat keuntungan selama-lamanya”.

DR. ZULKIFLI MOHAMAD ALBAKRI Pensyarah Kanan, Fakulti Syariah dan Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Perhatikan ayat 59 – 63 surah Ali ‘Imran seperti maksudnya di bawah, dan kupasan oleh Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD ALBAKRI berikutnya:
59. Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: “Jadilah” (seorang manusia), maka jadilah dia.
60. (Apa yang telah Kami ceritakan itu), itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.

61. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): “Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya la’nat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.

62. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah; dan sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana .

63. Kemudian jika mereka berpaling (dari kebenaran), maka sesunguhnya Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.

Suruhan bermubahalah

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD ALBAKRI

Sheikh Muhammad Abu Zahrah berkata: “Dalam ayat-ayat yang lalu Allah SWT menerangkan keadaan Nabi Isa a.s. sejak daripada kandungan dan apa yang berlaku kepadanya daripada mukjizat dan bagaimana ia adalah seorang Nabi yang soleh serta hamba Allah”.

Sebab nuzul ayat ke-59

Ayat ini diturunkan kerana wujud perdebatan antara rombongan kaum Nasrani dengan Nabi SAW. Rombongan tersebut berkata kepada Nabi SAW: “Apa sebab tuan mengata-ngata tuan kami? Nabi SAW menjawab: “Apa yang telah saya katakan?” Mereka berkata: “Tuan mengatakan Nabi Isa a.s itu hamba Allah SWT!”

Nabi SAW menjawab: “Benar! Dialah hamba Allah dan utusan-Nya Allah SWT pertaruhkan kalimat-Nya kepada anak dara yang tidak berkahwin iaitu Maryam”.

Mendengar jawapan Rasulullah SAW, mereka marah lalu berkata: “Adakah tuan pernah melihat seorang yang dilahirkan dengan tidak berayah? Kalau tuan orang yang benar tunjukkanlah kepada kami satu contoh”.

Maka Allah SWT turunkan ayat ini, bahawa sesungguhnya Isa a.s yang dijadikan oleh Allah SWT dengan cara yang mereka anggap pelik kerana ia terjadi dalam keadaan tidak berayah. Tidaklah kurang peliknya dengan misalan Adam AS dijadikan tanpa ayah dan ibu.

Adam a.s dijadikan Allah SWT daripada tanah. Kalaulah mereka sudah mengakui tentang kejadian Adam itu tidak pelik, maka tidak sepatutnya mereka mengingkari tentang kejadian Nabi Isa pula. Kerana jika Allah SWT menghendaki terjadinya sesuatu, Ia akan mengatakan: “Jadilah engkau!” Maka jadilah ia.

Iktibar dan fiqh ayat:

i. Al-Maraghi berkata: “Ayat ini mengandungi perumpamaan yang sangat jelas, kerana titik persamaan kedua-dua belah pihak disebutkan dengan terang, sehingga dapat menghilangkan keraguan musuh Allah SWT.

“Ini disebabkan orang yang mengingkari kejadian Nabi Isa tanpa ayah, sedangkan pada masa yang sama, dia mengakui kejadian Nabi Adam AS yang tidak berayah dan beribu, yang merupakan suatu perkara yang seharusnya tidak terjadi dan tidak dapat diterima oleh akal”.

ii. Hamka berkata: “Ayat ini membantah kedua pihak. Pertama yang tidak percaya sama sekali bahawa Nabi Isa lahir tidak dengan perantaraan bapa, sehingga dituduh dengan pelbagai macam tuduhan oleh orang Yahudi. Padahal mereka pun percaya Nabi Adam dijadikan daripada tanah tidak dengan bapa tidak dengan ibu. Orang zaman sekarang terlalu terpesona dengan teori Darwin.

“Yang kedua ialah penyadaran bagi orang oleh kerana Nabi Isa tercipta dengan perantaraan Roh Allah, iaitu kalam-Nya yang menjelma menyerupai diri sebagai manusia, sebab itulah mereka tuhankan dia. Kerana perkara luar biasa itu dia dituhankan nescaya Nabi Adam yang terlebih dahulu dituhankan”.

Sebab nuzul ayat 60

Adalah diriwayatkan, bahawasanya Nabi SAW mengajak orang-orang Nasrani Najran itu beribtihal atau mubahalah, yakni berlaknat-laknatan dan sesiapa yang berdusta dialah yang ditimpa laknat. Tetapi mereka enggan.

Iktibar dan fiqh ayat

i. Al-Maraghi berkata: “Hendaklah kamu tetap teguh dengan keyakinan dan ketenanganmu dalam menuju kebenaran serta menjauhkan diri daripada sebarang keraguan”.

ii. Muhammad Quraish Shihab berkata: “Ayat ini menegaskan apa yang ditegaskan oleh ayat yang lalu bahawa apa yang telah Allah SWT wahyukan kepadamu ini wahai Muhammad itulah kebenaran mutlak.

“Kemutlakan itu difahami daripada bentuk makrifat, yakni huruf alif dan lam yang menghiasi kata hak. Kebenaran mutlak itu datang dari Tuhanmu Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kasih padamu”.

iii. Hamka berkata: “Ayat ini membantah kepercayaan yang ganjil itu. Lalu dijelaskan bahawa Allah Maha Kuasa telah menciptakan Nabi Adam dari tanah tidak dengan perantaraan bapa dan ibu.

“Datangnya Nabi Adam ke dunia bukanlah mempusaka dosa dan lahirnya Nabi Isa bukan pula penebus dosa melainkan sebagai Rasul-rasul Allah yang lain juga. Diutus sebagai pembimbing manusia menuju ke jalan yang diredai-Nya”.

Sebab nuzul ayat 61

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan seorang pelayan dan majikan datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Baginda mengkehendaki kedua-duanya mengadakan sumpah pengutukan. Tetapi salah seorang daripada keduanya berkata: “Janganlah engkau mengeluarkan sumpah kutukan itu. Demi Allah, sekiranya dia Nabi yang benar lalu dia meminta kita mengadakan sumpah kutukan, nescaya kita tidak akan mendapat keuntungan selama-lamanya”.

Lalu kedua-duanya berkata kepada Nabi SAW, “Kami akan memberi tuan apa yang tuan minta”. Oleh itu, kirimkanlah bersama kami seorang lelaki yang tuan amanahkan.

Lalu Nabi SAW bersabda: “Berdirilah engkau wahai Abu Ubaidah”. Tatkala dia sudah berdiri lalu Baginda bersabda: “Inilah orang kepercayaan daripada umat ini (Islam)”.

Abu Nu’aym meriwayatkan dalam kitab al-Dalail, daripada Ibn Abbas, “terdapat lapan orang Nasrani Najran datang kepada Rasulullah SAW. Antara mereka, terdapat seorang pelayan dan majikan. Lalu Allah SWT berfirman, Katakanlah, mari…, lalu mereka berkata, “Berilah kami tempoh tiga hari”.

Mereka kemudiannya pergi kepada kaum Yahudi Quraizah, Nadr dan Qainuqa’. Lalu mereka memberi isyarat agar mengadakan perdamaian dan jangan mengadakan sumpah saling mengutuk dengan Baginda. Mereka berkata, “Dialah Nabi yang kita temui di dalam Taurat kerana itu adakanlah perdamaian dengan Baginda dengan bayaran sebanyak 1,000 helai pakaian dibayarkan pada bulan Safar dan 1,000 lagi pada bulan Rejab serta beberapa dirham”.

Diriwayatkan bahawa Nabi SAW memilih Fatimah, Ali dan kedua-dua puteranya untuk mengerjakan mubahalah ini. Baginda kemudiannya keluar bersama mereka, sambil bersabda, “Jika aku membaca doa, hendaklah kamu mengaminkannya”.

Ibn Asakir meriwayatkan daripada Ja’far daripada bapanya, bahawa ketika ayat ini turun, beliau membawa Abu Bakar r.a bersama seorang anaknya, Umar r.a., bersama seorang anaknya, dan Uthman r.a bersama seorang anaknya. Tidak diragukan daripada ayat ini orang akan memahami bahawa Nabi SAW menyuruh golongan Ahli Kitab yang memperdebatkan peristiwa Nabi Isa dengan kaum mukmin agar mengumpulkan kaum lelaki, wanita dan anak-anak daripada kalangan mereka.

Nabi SAW juga mengumpulkan orang yang beriman, kaum lelaki, wanita dan anak-anak untuk melakukan doa mubahalah, iaitu memohon laknat ditimpakan kepada orang yang berdusta dalam persoalan Nabi Isa ini.

Iktibar dan fiqh ayat:

i. Al-Maraghi berkata: “Dalam ayat di atas perkataan anak-anak soleh dan isteri disebut terlebih dahulu daripada dirinya sendiri. Padahal seseorang sentiasa memikirkan nasib anak dan isterinya, sebenarnya adalah untuk menyatakan betapa Nabi SAW telah berasa aman, memiliki kepercayaan yang penuh dan keyakinan yang teguh dengan kebenaran misinya, hinggakan Baginda menaruh kepercayaan sesuatu misbah yang tidak diinginkan akan menimpa mereka.

“Ayat ini dinamakan ayat mubahalah, ertinya berdoa agar musuhnya mendapat laknat Allah”.

ii. Muhammad Quraish Shihab berkata: “Ayat ini diletakkan setelah ajakan memanggil anak dan isteri dan sebelum bermubahalah. Ini memberi isyarat bahawa Nabi SAW masih memberi kesempatan waktu yang relatif tidak singkat kepada yang diajak itu, untuk berfikir menyangkut soal mubahalah, kerana akibatnya sangat fatal”.

iii. Hamka berkata: “Mubahalah ialah bersumpah yang berat. Di dalam sumpah itu dihadirkan anak dan isteri dari kedua pihak yang bersangkutan, lalu diadakan untuk mempertahankan kebenaran masing-masing.

“Jika kedua belah pihak masih tidak mengalah dan bertolak ansur maka tunggulah laknat-Nya kepada siapa yang masih mempertahankan pendirian yang salah. Inilah ajakan Rasulullah SAW kepada utusan-utusan Najran yang mempertahankan Nabi Isa adalah putera Allah SWT.

“Ayat mubahalah adalah pembuktian antara yakin dan teguhnya orang Islam pada iman dan kepercayaannya. Keyakinan Tauhid adalah pegangan seluruh keluarga untuk mempertahankan diri hidup atau mati demi menegakkan kebenaran”.

Iktibar dan fiqh ayat ke-62:

i. Al-Qurtubi berkata: “Isyarat pada sesungguhnya ini, kembali kepada al-Quran dan apa yang terkandung daripada kisah-kisah. Di namakan kisah kerana segala makna ikut mengikuti antara satu sama lain”.

ii. Sheikh Sya’rawi berkata: “Jika datang kisah daripada tuhan yang satu, maka kita yakin bahawa tiada lagi di sana Tuhan yang lain mendatangkan dengan kisah-kisah yang lain”.

iii. Al-Sonhadji berkata: “Ayat ini dijadikan hujah menolak dakwaan orang-orang Nasrani yang mengatakan, Allah SWT itu Tuhan yang ketiga dari tiga serangkai. Dan sesungguhnya Allah itu adalah Yang Maha Perkasa lagi Bijaksana. Yakni tidak ada yang lebih perkasa dan lebih bijaksana daripada-Nya, dan tidak ada yang layak untuk menandingi-Nya selain Allah sendiri”.

Iktibar dan fiqh ayat ke-63:

i. Ibn Kathir berkata: “Allah menutup ayat ini dengan menjelaskan siapa yang menyeleweng daripada kebenaran kepada kebatilan maka dialah yang sebenarnya merosakkan di muka bumi. Sedangkan Allah Maha Mengetahui dan pasti membalas perbuatan mereka kerana Dia Maha Berkuasa atas segala-galanya.

ii. Hamka berkata: “Tasamuh (toleransi) beragama ini adalah dasar dari dakwah Islam. Yang menentukan petunjuk bagi manusia , bukanlah manusia melainkan Allah SWT. Tetapi orang tidaklah boleh berhenti mengadakan dakwah.

“Suatu toleransi tidak disertai dengan perluasan dakwah akan menuju kehancuran. Kita harus berani mengikut Rasulullah SAW, berani berhadapan dengan pemeluk agama yang lain dengan mengadakan mubahalah. Sesungguhnya keberanian itu tidak akan wujud jika kita tidak mengerti agama kita sendiri”.

Berdasarkan ayat-ayat di atas jelas betapa rosaknya golongan Yahudi dan Nasrani apabila mempertuhankan Nabi Isa sedangkan apabila di ajak bermubahalah mereka begitu gentar dan takut seperti yang terjadi kepada golongan Nasara Najran.

Semoga Allah memelihara kita daripada kesesatan dan menjadikan kita sentiasa istiqamah. Amin.

– Dipost dari INTIKMA , Pesiaran Raja Muda, Shah Alam – Aburedza

Mengingati Mati, Kelebihan dan Persiapan Untuknya

Kuliah Subuh Pada  3 April 2011 Di Masjid al-Syakirin Oran Mata Ayer Perlis

Oleh Ustaz Ya ali bin Dahaman Iman Masjid al-Syakirin

 Sambungan (Harus Bercita-cita dan Berdo’a Untuk Mati Jika Bimbang Hilang Pegangan Agamanya)

Adapun hadith yang menceritakan   tetang keberatan yang berlaku ketika menerima musibah,  kerana dibimbangkan   terganggu  amalan agamanya, dan dia lemah dan bimbang sekiranya hilang daya upaya dirinya ketika beramal dengan Islam, bukanlah   kebimbingan dengan sakitnya dari sudut pizikal jasadnya dan  seumpamanya,   seperti bimbang akan hilang harta miliknya. Dalam kontek ini Rasul Allah s.a.w. pernah membimbing kita ketika berhadapan dengan musibah mati seperti do’a Baginda:

“اللهم انى أسالك فعل الخيرات ، وترك المنكرات ، وحب المساكبن ، واذا أردت – ويروى أدرت – فى الناس فتنة فاقبضنى اليك غير مفتون”.

 Ertinya: “ Ya Allah, Ya Tuhan ku aku pohon kepadam Mu amalan yang baik,   meninggal yang munkar,   kasih terhadap orang   miskin,   jika sekirannya aku ditakdirkan berlaku fitnah dikalangan manusia ambillah nyawaku  tanpa sebarang ujian yang berat”.

Riwayat Imam Malik.

Saidina Umar r.a pernah berdo’a;   “Ya Allah sesungguhnya telah lemah kekuatanku, amat berat perjalanan hidupku, dan telah berlaku suasana yang buruk dilaklangan rakyatku, ambillah diriku kesisi Mu tanpa menghilangkan kebaikann dan tidak mengurankannya”.  Lepas itu   tidak  sampai  sebulan masanya. Baginda telah wafat. Khabar ini diriwayatkan oleh Imam Malik.

Umar bin Abdul Bar telah menulis dalam kitabnya “al-Tamhid wa-al-Istizkar” hadith dari Zaadan bin Umar, dari al-Kindi, katanya,” Ketika aku duduk bersama ‘Abis al-Ghifari diatas bumbung rumah tiba-tiba dia melihat orang ramai sedang mengurus jenazah yang mati disebabkan oleh ta’un lalu dia berkata; “ Hai ta’un amillah nyawaku, dia berkata sebanyak tiga kali, lalu Alim al-Kindi berkata kapadanya; kenapa kamu kata demikian? Apakah kamu tidak pernah mendengar  Rasul Allah s.a.w. telah bersabda;

“لا يتمنين أحدكم الموت فانه عند ذلك انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب”

Ertinya:janganlah seorang daripada kamu bercita-cita untuk mati, maka sesungguhnya ketika itu (mati) terputus amalannya dan tidak ditolak sesuatu daripadanya maka semuga  dia sempat untuk bertaubat”.

 

Ibnu Abas telah berkata; Aku pernah mendengar Nabi s.a.w. bersabda;

“بادروا بالموت ستا: امرة السفهاء ، وكثرة الشرط وبيع الحكم ، واستخفافا بالدم ، وقطيع الرحم ، ونشئا يتخذون القران مزامير ، يقدمون الرجل ليغنيهم بالقران وان كان أقلهم فقها”.

Ertinya; Segeralah   (lebih baik) kamu   mati   sebab enam perkara; ketika pemimpin dari orang yang bodoh, banyak syarat untuk beragama hingga menjual hukum-hakam, senanag berlaku pertumpahan darah, memutuskan silaturahim, al-Quran dibaca  umpama seruling, al-Quran digunakan untuk mencari kekayaan  walaupun mereka kurang kefahaman hukum-hakam”.

Bab Mengingati Mati, Kelebihan dan Persiapan Untuknya

Al-Nisaii meriwayatkan hadith dari Abu Hurairah katanya; Sabda Rasul Allah s.a.w.

 “اكثروا ذكر هادم اللذات”

Ertinya, “Perbanyakkan ingat  terhadap perkara yang menghilangkan kelazatan hidup(mati)”.

baca selanjutnya di:

http://masjidassyakirin.wordpress.com/2011/04/27/mengingati-mati-kelebihan-dan-persiapan-untuknya/

Sebuah Memo: Erti Kematian Bagi Seorang Mukmin

Anak-anakku,

Redza, Firdaus, Nabila dan Haikal.

Jadilah kita kekasih Allah. Cukup mudah kata Hukama untuk menjadi kekasih Allah: ikuti suruhan dan tinggalkan laranganNya!

Al Qurtubi[1] di dalam kitabnya Tazkirah Al Qurtubi[2] mengutip kata-kata Hiyad bin al Hasan:

“Kematian itu itu baik bagi seorang mukmin adalah kerana hal itu merupakan pertemuan seorang kekasih dengan kekasihnya”

Abu Darda r.a. pula berkata, tidak ada seorang mukmin kecuali kematian adalah lebih baik baginya. Abu Darda r.a. berkata begitu kerana beliau merujuk kepada ayat 198 surah Ali Imran maksudnya:

Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan-nya bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal (anugerah) dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti.

Berhubung kematian seorang mukmin al Qurtubi membawa satu riwayat[3] dailog Nabi Ibrahim a.s dengan Malaikat Maut:

Apabila Malaikat Maut datang untuk mengambil nyawa nabi Ibrahim a.s. , maka Nabi Ibrahima.s bertaya:

“Apakah ada kekasih yang mencabut nyawa kekasihnya?”

Maka Malaikat Maut pun mengadu kepada Allah, lalu Allah berfirman :

“  Katakan kepadanya : Apakah ada seorang kekasih yang tidak mahu bertemu dengan kekasihnya?”

Lalu Malaikat Maut kembali menyampaikan firman Allah  itu kepada Nabi Ibrahim a.s. Maka berkatalah nabi Ibrahim a.s :

“ Kalau begitu cabutlah roh aku sekarang!”

Anakku,

Imam Bukhari meriwyatkan bahawa Nabi s.a.w bersabda:

“Barang siapa yang senang bertemu Allah s.w.t, maka Allah s.w.t., pun akan senag bertemu dengannya, dan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah s.w.t., maka Allah s.w.t. tidak akan suka bertemu dengannya.”


[1] Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ahmad Ibn Abu Bakar Al-Ansari Al-Qurtubi  lahir di Cordoba, Spanyol. Dia adalah seorang ulama Maliki yang terkemuka. Karya beliau yang besar dan terkenal ialah Tasfir al Quttubi. Al Qurtubi meninggal pada 671H / 1273M.

[2] Rujukan saya pada Ringkasan Tazkirah al Qurtubi oleh Syikh Imam Abdul wahab Asy Sya’rani (wafat 973H). Penerbit JASMIN

[3] Pada nota kaki disebut riwayat ini di dipetik dari Abu Naim di dalam kitabnya Hilyatul Awlia (278/4). Juga diriwayatkan oleh at  Tirmizi di dalam kitabnya Nawadir.